Téma: „Přátelství“

Na úvod zazní otázka, kdo je to přítel. Napsat na papírky, jak si představujeme svého dobrého přítele, jaké by měl mít vlastnosti, a potom je porovnat s Ježíšovými vlastnostmi.
– přemýšlet nad tím, jestli máme dobré přátele a jestli i my sami jsme skutečnými přáteli
– vzít si za vzor Ježíše

Úkol:

Každý napíše na papírek, jaké vlastnosti je ochoten vložit do přátelství, co je ochoten sám ze sebe darovat.

Na lístky se napíší jména členů skupiny (animátoři – vedoucí). Každý si vytáhne jeden lístek, na kterém je jedno jméno. S tím se bude snažit sblížit a dělat mu dobré skutky, ale tak, aby o tom dotyčný nevěděl.

Comments

comments