Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

ZMM vo svete

Amerika

Brazília

2. – 4. novembra sa Rio de Janeiro uskutočnilo prvé stretnutie mladých dospelých ZMM. Bolo to stretnutie mladých mužov a žien, ktorí boli členmi ZMM, prijali Mariánske zasvätenie, boli aktívnymi členmi a presunuli sa do inej časti Vincentskej rodiny. Cieľom tohto stretnutia bolo povzbudiť, stretnúť sa a formovať vedúcich, ktorí by boli schopní viesť ostatních mladých a spolupracovať s inými členmi Vincentskej rodiny.

USA

20. októbra sa národné predsedníctvo stretlo v Saint Louis.

APU (Argentína, Paraguaj, Uruguaj)

Počas roka 2012 Združenie v týchto krajinách organizovalo aktivity na podporu ich formácie a duchovného života.

Afrika

Kamerun

ZMM v Kamerune bolo vybrané, aby organizovalo 2. africké stretnutie Národných predsedníctiev. Stretnutie sa prvýkrát uskutoční v Afrike.

Madagaskar

Združenie v tejto krajine dostalo schválenie biskupskej konferencie.

Mozambik

V Mozambiku majú nové národné predsedníctvo ZMM: Julia Antonio Cumbane (predseda), Helder Feliciano Sitoe (sekretár), Mauro Mario Estevão (pokladník), Páter Cinema Inueiua a sestra Elsa Fátima. Nech Vás všetkých žehná Pán!

Rwanda-Burundi

Ich prvé národné predsedníctvo bolo zvolené: Ndaruvukanye Elie (predseda), Munyarukundo J. Nepomuscene (zástupca predsedu), Hagenimana Adeline (sekretár), Uwimana Marie (pokladník). Gratulujeme! 23. augusta – 9. septembra bola na návšteve medzinárodná predsedyňa. Dostali sme taktiež informácie o aktivitách, ktoré plánujú na ďalší rok.

Togo

Organizovali každoročný tábor, na ktorom sa zúčastnilo 36 chlapcov a dievčat a preberali svoju celoročnú tému, rovnako ako i ďalšie témy dôležité pre Združenie. Všetci účastníci dostali certifikát.

Európa

Francúzsko

18. októbra mladí zo skupiny “La Rue du Bac” spolu so sestrou radkyňou prezentovali v rádiu v programe Kampaň pre mladých misionárov. Rozprávali svedectvá zo svojho života v Združení.

Slovensko

V októbri sa uskutočnilo národné stretnutie vedúcich v Združení. Počas zaujímavých workshopov, aktivít a prác v skupinách sa účastníkom dostalo informácií z oblasti pedagogiky, zdravia, sociálneho a duchovného života. Zúčastnilo sa 85 členov.

Oceánia

Šalamúnove ostrovy

Dostali sme ich návrh na organizáciu tretieho stretnutia národných predsedníctiev Austrálie a Oceánie. Členovia oslavovali sviatok svätého Vincenta de Paul spoločne s členmi Misijnej kongregácie a Spolkom svätého Vincenta.

Ázia

Thajsko

Združenie oslavuje prvé výročie v krajine. Gratulujeme!

Sýria

Členovia majú motto pre tento rok: Ideme šíriť pokoj Boha! Táto téma bola vybraná kvôli situácii, v ktorej sa krajina momentálne nachádza a ako výsledok problémov, ktorým musí krajina čeliť. Navzdory všetkým prekážkam pokračujú členovia vo formácii a aktívne sa zapájajú do pomoci utečencom. 24. novembra oslavovali členovia 35. výrocie Združenia v krajine. Gratulujeme!

Comments

comments