Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

Formácia

Formácia v ZMM

Ako členovia tohto Združenia si musíme byť vedomí, že formácia hrá kľúčovú úlohu v živote spoločenstiev. Je dôležité si uvedomiť fakt, že sme volaní Pannou Máriou, aby sme evanjelizovali ostatních mladých. Aby sme toho ale boli schopní, potrebujeme dobrú prípravu.

Svätý Vincent trval vo svojej dobe na dobrej formácii pre členov duchovenstva.

Je pravda, že od tej doby sa udialo veľmi veľa zmien. Ale i tak často dostávame z rôznych krajín prosby o pomoc v oblasti formácie. Preto je jasné, že formácia je dnes dôležitá rovnako ako bola v časoch svätého Vincenta.

Od doby nášho prvého Generálneho stretnutia v roku 2000 až do posledného stretnutia v roku 2010 sme na Medzinárodnom sekretariáte podnikli malé kroky v snahe odpovedať na potrebu ZMM po celom svete, na potrebu programu jednotnej formácie, ktorá je zameraná na otázky a požiadavky našich členov. Povedal som malé kroky, pretože vieme, že sme neboli schopní odpovedať na všetky požiadavky, ktoré ste pred nás predložili.

Pred pár dňami sme uverejnili jednoduchý dokument, ktorý je spoločne s ostatnými publikáciami tohto týmu úsilím poskytnúť národným predsedníctvam nástroje na lepšiu organizáciu ich formačných programov. Pozývame vás znovu sa zamyslieť nad dôležitosťou tohto aspektu života nášho Združenia. Je veľa rôznych spôsobov uchopenia tohto rozmeru našich činností. Každé národné predsedníctvo by malo implementovať model, ktorý najlepšie zodpovedá ich podmienkam.

Je dôležité pamätať na to, že ZMM nie je spoločenstvo uzavreté do seba. Členovia Združenia sú volaní, aby dávali život Cirkvi a svetu.

Formačný proces by mal pomôcť mladým rozšíriť ich horizonty s ohľadom na realitu sveta a Cirkvi.

Preto, keď jednotlivci ukončia tento proces, mali by sa, rovnako ako každý dospelý kresťan, rozhliadnuť po tých „miestach“ kde môžu konkretizovať svoje možnosti a žiť ich záväzok v dospelej kreťanskej komunite. A žiť svoje záväzky v novej situácii kde sa stretnú s novými príležitosťami.

P. Pavol Noga
generálny subdirektor

 

Comments

comments