Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

Medzinárodné stretnutia

ZMM, naše prispenie k novej evanjelizácii

S týmto mottom sa uskutočnitlo tretie stretnutie národných predsedníctiev krajín Európy a Stredného východu. Stretnutie bolo organizované medzinárodným týmom ZMM a členmi ZMM Taliansko, ktorí boli neoceniteľnou pomocou. Účastníci sa stretli v talianskom Neapole 22. až 25. novembra.

Zúčastnilo sa 75 jednotlivcov z 13 krajín – mladí spoločne so sestrami a kňazmi prišli prehĺbiť ich pochopenie rôznych spôsobov akými môžu prispieť k procesu “novej evanjelizácie” a zapojiť sa do tohto procesu z pohľadu našej vincentskej charizmy. Medzinárodný tým bol zastúpený pátrom Gregory Gayom, CM, direktorom Spoločnosti, pátrom Pavlom Nogom, CM, subdirektorom ZMM a Ghislainom Atemezingom, členom medzinárodného predsedníctva.

Počas stretnutia boli preberané témy: Objavovať a prehlasovať vieru s mladíckou vášňou (Don Pascual, kňaz – salezián) a ZMM, naše prispenie k novej evanjelizácii (páter Gregory Gay, náš direktor). Bol to cenný čas formácie a účastníci mali čas zdieľať medzi sebou realitu a výzvy, ktoré prežívajú mladí muži a ženy v súčasnosti.

V závere stretnutia sa členovia jednotlivých krajín zhodli na záväzkoch, ktoré umožnia mladím mužom a ženám pokračovať v procese novej evanjelizácie. Chceme špeciálne poďakovať Dcéram kresťanskej lásky v Neapole za ich štedrosť a pohostinnosť.

Medzinárodný tým

Svedectvo: “Neviem, čo sa mení rýchlejšie, svet alebo rýchlosť zmeny”

Dnes žijeme uprostred veľkých kultúrnych zmien, zmien, ktoré sa objavujú vnútri i vonku Cirkvi. Tieto zmeny môžu často brániť rastu a dospievaniu mladích ľudí. Pre mladých je čoraz ťažšie pozerať do budúcnosti a plánovať. Žijú uprostred veľmi nestabilnej súčasnej reality a táto nestabilita je zakusovaná na každej úrovni (práca, vzťahy, efektivita, …). Dnes je, viac ako v minulosti, doležité hovoriť o novej evanjelizácii vo svete, špeciálne v Európe. Hovoríme tu o novej evanjelizácii pre mladích ľudí a medzi mladími ľudmi. Je dôležité, aby sme všetci vedeli kde sa nachádzame a kam ideme a je rovnako dôležité vzbudiť v ostatních túžbu po zodpovedaní týchto otázok.

Potrebujeme hovoriť o evanjelizácii a viere v inom duchu ako o povinnosti. V skutočnosti je treba byť mužmi a ženami viery, ktorí majú osobný vzťah s Bohom a žijú v ňom, ktorý podávajú uprostred sveta svedectvo o Ježišovi, ktorý sú oddaní misii, ktorí žijú svoju vieru a vedia prečo veria a v koho veria. Nakoniec je treba vedieť, že musia žit v komunite a slúžiť väčšej komunite. Byť mužmi a ženami viery znamená putovať po tejto pravej ceste spoločne, a tak sa vyhnúť akémukoľvek komplexu, kvôli ktorému by sme sa cítili menejcenní. Mladí ľudia potrebujú skutočné vzory, ktoré ich môžu učiť a predstavovať im bohatosť viery.

Počas troch dní okolo 75 mladých mužov a žien z Európy a Stredného východu zdieľalo spoločný čas a objavovalo nové cesty, po ktorých môžu spoločne putovať. Prijali záväzky ako členovia ZMM v rôznych krajín. Spoločne pracovali, oslavovali, smiali sa a na záver sa objavilo i pár sĺz.

Pokračujme spoločne v budovaní sna našej Matky, pokračujme v budovaní Združenia mariánsko-vincentskej mládeže. So svätým Vincentom a Lujzou smerujme spoločne k novému nebu a novej zemi a zdieľajme vzájomne našu lásku.

Ďakujeme tiež medzinárodnému týmu a sekretariátu a špeciálne poďakovanie venujeme ZMM Taliansko.

Sono tutti nel cuore!

Francisco Vilhena
ZMM Portugalsko

Comments

comments