Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

Mezinárodní bulletin (prosinec 2012)

ZMM svedectvo

Moja skúsenosť spolupráce s komunitou svätého Egídia v Madride

Ako časť Cirkvi a ako Vincentíni, sú členovia ZMM povolaní pomáhať v potrebách druhých ľudí a prispievať k budovaniu Kráľovstva nebeského tu na zemi. Mali by sme sa zapojiť a vynaložiť všetko úsilie, aby sme boli solidárny s tými osobami, ktoré sú vo veľkej núdzi. Ako lepšie to urobiť než poznaním a zdielaním nášho života a našej služby s členmi iných Asociácií, ktoré zdieľajú rovnakú charizmu služby chubobným.

V roku 2006 mi dal Boh možnosť spoznať komunitu svätého Egídia a počas troch rokov som s nimi pracovala v službe chudobným. Čo ma na tejto úžasnej skúsenosti najviac zaujalo je spôsob, akým členovia tejto komunity otvárajú svoje srdcia pre ľudí v núdzi. Každá osoba, ktorej pomáhajú nie je iba „ďalším chudobným“, ale je to osoba, ktorá má svoje meno, identitu a históriu, ktorú nám rozprávajú… a na základe ich vlasntých skúseností a okolností, ktorými si prešli, nám dávajú veľkú lekciu do našich životov. Vôbec nepochybujem, keď hovorím, že každú stredu som zažívala priame stretnutie s Ježišom v osobách chudobných mužov a žien.

Pred tým, ako sme šli do ulíc centra Madridu a rozdeľovali jedlo chudobným, obetovali sme naše aktivity Bohu… modlili sme sa a rozjímali nad Božím slovom. Dobre si spomínam na pokoj a vyrovnanosť, ktorú mi táto forma modlitby dala a viem, že to je jeden zo základných pilierov, ktoré sú základom pre všetky aktivity a iniciatívy komunity svätého Egídia.

A ako by som mohla zabudnúť na rodinnú oslavu, ktorú sme prežívali každého 25. decembra. Komunita organizovala hostinu, počas ktorej sme sa spoločne zišli okolo stola. Vtedy nebol rozdiel medzi chudobnými a dobrovoľníkmi, ale všetci sme boli bratia a sestry zjednotení spoločne v radosti pri oslave Narodenia Ježiša.

Bolo veľkým požehnaním spolupracovať s komunitou svätého Egídia. V skutočnosti mi Boh ukázal, že v Cirkvi je veľa združení a komunít, ktoré sú si vedomé, z perspektívy modlitby a praktického života mimo farnosť, faktu, že cirkev „je pre všetkých, špeciálne pre chudobných“ (Ján XXIII.).

Emma Leticia Velásquez Popoca
VMY

Comments

comments