O nás

Sdružení mariánské mládeže (SMM) je naše odnož mezinárodní organizace s centrem v Paříži. České sdružení nebylo dosud zaregistrováno, ale v českých zemích již existují tzv. místní skupiny, které zastřešuje centrum v Nitre na Slovensku.

Vznik sdružení

Organizace vznikla jako reakce na zjevení Panny Marie sv. Kateřině Labouré (sestra Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul) v kapli na Rue de Bac 140 v Paříži. Při prvním zjevení 18. července 1830 si Panna Maria přála „bílé vojsko při oltáři“, tedy organizaci pro děti a mládež. Veřejnosti je více známé zjevení z 27.11. 1830, které dalo vznik „zázračné medailce“. Prvá společenství budoucí organizace vznikla v Paříži při domech Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul. Papež Pius IX. schválil roku 1847 Sdružení Mariiných dětí (tak se organizace původně jmenovala). Na Slovensku vzniklo první společenství v Nitre roku 1861.

Charakter sdružení

Sdružení je určeno především dětem a mládeži. Členství ve sdružení je od 6 do 30 roků. Starší osoby mohou pro sdružení pracovat jako čestní členové.
Sdružení má čtyři základní znaky, je:
Církevní
Členové sdružení se zavazují, že budou aktivně a zodpovědně žít a pracovat podle křestních závazků ve spojení se členy katolické církve a jejich pastýři na mezinárodní a místní úrovni.
Laické
Je sdružením katolických laiků, především mladých. Sdružení svou činnost vykonává mezi laiky ve farnosti a spolu s nimi. Povzbuzuje je, aby se účastnili evangelizačního poslání církve.
Mariánské
Členové sdružení objevují v evangeliu Pannu Marii jako vzor. Podle Mariina příkladu se snaží následovat jejího syna, Ježíše Krista. Maria, Matka Pána, je pro členy sdružení pramenem inspirace, silou Ducha Svatého je po celý život vybízí k jednání v duchu víry a křesťanské lásky.
Vincentské
Sdružení se zrodilo v rodině svatého Vincence de Paul, proto čerpá svou inspiraci z vincentského charismatu a formuje mládež k uskutečňování sociálního učení církve, ke službě chudým v dnešním světe. Sdružení spolupracuje s ostatními větvemi vincentské rodiny.

Členství

Členství ve sdružení má tři stupně:

  1. Andělský spolek (od 6 do 9 roků).
  2. Mariiny děti (čekatelé, od 10 do 15 roků).
  3. Mariánská mládež (členové, od 16 do 30 roků).

Dospělí, kteří se už pro své stavovské povinnosti nemohou aktivně zúčastňovat života a práce ve sdružení, zůstávají s ním duchovně spojeni. Jsou podle vlastních možností povinni napomáhat mladým při akciích sdružení a být jim oporou v duchovním životě.

Download (PDF, 131KB)

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte s. Margitu Grobarčikovu DKL (kontakt) nebo sestry vincentky v naší farnosti.

Leták

Ke stažení v .pdf zde.

Aktuální počet společenství a členů (červenec 2012):

Brno – Lesná – 32
Vranov u Brna – 23
Vyskytná – 14
Pelhřimov – 9 (maminky)
Uherský Brod – 19
Příbram – 23 (rodiny +děti)
ostatní – 6