Historie SMM v České republice

Sdružení mariánské mládeže (SMM) v České republice bylo založeno 8. dubna 1991 na Svaté Hoře u města Příbram, kde se také pravidelně konali duchovní cvičení a různé akce.
V sdružení fungovalo 20 společenství, v kterých působilo kolem 300 mladých. Z tohoto Mariina díla vzešlo 17 kněžských a řeholních povolání a mnohé mariánské rodiny, kteří vedou své děti k Bohu skrze Pannu Marii.

Páter Josef Břicháček a sestra Margita Grobarčíková DKL toto dílo vedli a pomáhali při rozvoji v začátcích. Díky nim má SMM i oficiální církevní schválení, po tom, co prostřednictvím pana kardinála Miloslava Vlka přednesli tuto prosbu na biskupskou konferenci.

5. – 8. 7. 2001 bylo celonárodní setkání v Dolním Újezdě, kde se sešlo kolem 150 mladých. Od roku 2001 do roku 2003 bylo centrum přesídleno do Přepych.
V roce 2003 byla vizitace po společenstvích SMM, na které přišli zástupci slovenského ZMM. Jejich cílem bylo vidět, jak družiny pracují a vybrat místo, kde by mohlo vzniknout centrum SMM v České republice.

V roce 2003 se v Mendrice sešli zástupci SMM z České republiky se sestrou koordinátorkou, aby spolu prokonzultovali vznik centra v Čechách. Bylo navrhnuto město Kolín a zodpovědná pro Čechy byla navrhnuta s. Vojtěcha Puldová a s. Františka Majerčíková.

22. – 24. 8. 2003 se konalo setkání SMM v Kolíně, na kterém se sešlo kolem 70 mladých z české republiky a hosté ze Slovenska.

V současné době se zjišťuje aktuální počet členů a pracuje se na znovuoživení SMM v České republice.