Neposkvrněné početí Panny Marie

Neposkvrněné početí Panny Marie

Bez poskvrny a vrásky

Hovoříme-li o neposkvrněném početí Panny Marie, mnozí, dokonce i mnozí katolíci, se domnívají, že jde o Kristovo početí v Mariině lůně, které se uskutečnilo zvláštním zásahem Ducha svatého a při němž Maria neztratila své panenství. Ale neposkvrněné početí je skutečně dílem Ducha svatého, ovšem dílem, které se naplnilo už v okamžiku, kdy byla sama počata. Od prvního momentu své existence byla osvobozena od prvotního hříchu a byla ušetřena poskvrnění, jímž tento hřích nakazil celé lidstvo. Maria byla od prvopočátku bezhříšná.

Proč byla Maria uchráněna prvotního hříchu i jakékoli jiné viny? Církev se obrací k Otci slovy: „Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna“ (vstupní modlitba). Maria je předem určena stát se Boží matkou.

Liturgie dále říká, že Maria byla osvobozena od hříchu, aby se stala „počátkem církve a jejím obrazem: vždyť i církev bude jednou přijata jako nevěsta krásná a neposkvrněná“ (preface).

Čerpáno z knihy: Mluv s nimi o Marii od W. Stinissena

 

Comments

comments