ZAMYŠLENÍ NA PŮST 2020

ZAMYŠLENÍ NA PŮST 2020

Drazí SMMáci. Vstoupili jsme do období půstu. Jak vnímáte toto období? Co to pro nás znamená? Víte hodně krát si myslíme, že půst je o tom abychom se víc modlili, víc poznávali Pána Boha, víc mu vzdávali chválu, víc se postili… Ale, když se nad tím zamyslíme, půst nemá odhalit jenom to jaký je Bůh! Půst by měl odhalit i to jaký jsme já? Co to znamená, nebo jak k tomu dojít? Bývalo dobrým zvykem, že během půstu se nedělali věci, které se dělali běžně. Vaše maminky nebo babičky si pamatuji, že během půstu se nechodívalo na nějaké hlučné zábavy, do divadla, nebo do kina. Dokonce se vypínala televize, nebo rádio. V některých vesnicích muži během půstů nechodili ani do hospody. Možná si položíš otázku: K čemu je to dobré? No právě k tomu abys zjistil, jestli ty věci, které mají sloužit k tvému životu tě nespoutávají. Protože když nemůžeš vydržet bez televize, bez internetu nebo facebooku, nebo bez alkoholu či cigarety, tak už nejsi svobodným člověkem. Měl si být pánem nad touto věci, tímto zařízením a je tomu naopak, ta věc se stala pánem nad tebou. A ona určuje, kde trávíš svůj čas. Něco si tě podřídilo. Co je takovou známkou toho, že to není v mém životě v pořádku? Jednou z takových známek je neklid, nervozita, když tu věc ztrácím. Když najednou nevím, co dělat, když cítím ve svém nitru určitou zlost. Tady se zastav a zjisti co je tvým problémem, co mluví o tobě? Jak se chováš, když to není podle tebe? Není to náhoda, že papež František ve svém prvním zamyšlením na půst použil slova z knihy proroka Ozeáše, kde se Bůh přimlouvá k Izraelskému národu a říká: „Vyvedu tě na poušť jako ve dnech tvého mládí a tam budu promlouvat k tvému srdci.“ Poušť je místem, kde nám spousta věci chybí, ale až tehdy vyjde napovrch jakými jsme lidmi, pokud máme všechno, jídlo, pití, internet, domácí pohodlí tak se neukáže, jaké mrzutosti, špatné vlastnosti jsou v nás, ale když se náš svět naruší tak jsme jiní. Kolik krát nám řeknou rodiče nebo blízcí: „Já tě nepoznávám, takového tě neznám!“ Pokuste se nad tím přemýšlet, nebojte se odhalovat možná ty horší stránky svého života, proto abychom mohli dělat nápravu. Půst není obdobím, které si máme jenom vytrpět. Je to čas, který má přinést ovoce toho, že budeme jiní, lepší. Že se budeme snažit odstraňovat to spoutávání v naších životech. Drazí mladí přejí vám požehnaní čas bádání ve svém nitru a odvahu trhat to, co nás činí nesvobodnými.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments