Zamyšlení na říjen 2018

Zamyšlení na říjen 2018

Drazí SMM – áci!

Měsíc školy už máte za sebou. Tak ten přechod z prázdnin do školního tempa už jste určitě zvládli. Věřím, že jste opět začali hledat i ve školních povinnostech něco krásného, něco co obohacuje váš život. Nacházíme se v měsíci, který je svěřen Panne Marii růžencové. Jde vlastně o modlitbu, která je historicky odzkoušená, zvláště ve chvílích, když muslimská vojska chtěla dobýt křesťanskou Europu. Tehdy se nebojovalo jenom mečem, ale i růžencem. Drazí mladí, možná je opět čas vytáhnout tuto duchovní zbraň! Tento měsíc je výjimečný nejen modlitbou, ale i tím co se děje, co se historicky děje v církvi. Právě v těchto dnech se v Římě koná synoda o mládeži, na které se účastní i zástupcové z řad mládeže. Tak se nebojme dívat na naši církev jako na tu, která je schopná sebereflexe, která se opravdu snaží dívat vpřed. A to je správný směr, jak řekl papež svatý Jan XXIII. Nebojte se tedy vytáhnout tuto duchovní zbraň a obětovat modlitbu posvátného růžence za tuto akci. Navíc, je to takový zvláštní, ale právě v tomto čase nás sv. otec František vybízí, abychom se po každé modlitbě růžence pomodlili ještě modlitbu „Pod ochranu tvou“ a modlitbu k sv. archandělu Michaelovi, aby nás chránil od vlivu zlého ducha. Možná se ptáte, proč sv. otec chce, abychom se vrátil k těmto modlitbám. Asi ani nevíte, ale modlitba Pod ochranu tvou pochází skoro ze 4. století. Je to jedna z nejstarších modliteb v křesťanství, která mluví o tom, že už v té době, měli naši věřící bratři a sestry zkušenost s utíkáním se k Panně Marii, pod její ochranu a mocně tuto ochranu zakoušeli (jinak by se to nemodlili J). A proč k sv. Michaelovi archandělovi? Protože bitvu vyhrává ten, kdo pozná strategii nepřítele. Duchovní boj je také bitvou, sice ne o pozemský stát, ale bitvou o to nejcennější, o možnost být se svým Tvůrcem v nebeském domově. Ale nejenom to. Co ještě víc? Neudělat chybu v životě, která může mít fatální dopad jak na jedno rozhodnutí, tak i na celý život. Právě proto potřebujeme pomoc těch, kteří nám pomůžou odhalovat duchovní nebezpečí, která nám hrozí.

Tak nebojte se volat o pomoc tu, která se snaží o jedinou věc: aby vás přivedla ke svému Synu. Prosme i kníže nebeského vojska, abychom nenalétli na duchovní pasti, které častokrát vypadají jako to nejlepší řešení našich životů. Přeji vám, aby vám tato nebeská pomoc nikdy nechyběla.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments