Apoštolské cesty po návštěvě mariánských rodin

14. 11 – 19.11. 2011

Dne 14. listopadu v pondělí jsem se vydala na cesty autobusem do Prahy a pak do Příbrami a okolí – Dubno, Rosovice u Dobříše, Šebaňovice u Benešova. Navštívila jsem také Vincentinum na Svaté Hoře, které obětavě pracuje pro dobro druhých a chudých. Právě připravovali charitativní bazar, který se bude konat v Praze 26. listopadu. Viděla jsem krásné výrobky ručních prací, které připravovali, výrobky z ořechů, háčkované věci. Vyráběli hvězdy na papír a hlavně napekli hodně perníčků. Finance získané za prodej výrobků se použijí na poštovné pro odeslání obvazů pro malomocné a jiné balíčky pro chudé do chudých zemí. Byla jsem moc povzbuzena obětavostí lidí a rodin, které se do této činností zapojili a děkovala jsem Bohu a Neposkvrněné Matce za otevřené srdce pro dobro chudých a povzbudila jsem je, že právě tito chudí, kterým pomáhají, jim jednou otevřou nebe, jak to říká sv. Vincent. Také tam posílají známky a sbírají staré pohledy a jiné věci, které můžou těmto chudým lidem pomoct.

V každé rodině jsme se společně modlili, podělili se o své starosti, bolesti, ale i radosti, které prožívají a děkovali jsme za vše dobré a prosili společně o sílu a vytrvalost v dobrém. Bylo dojímavé, jak se modlí v rodinách s dětmi růženec na různé úmysly a mají radost z toho, když můžou vykonat nějaké dobro pro Pannu Marii a na její úmysly. Je vidět, že zasvěcení Neposkrněné Matičce, jak mi to sami říkali, má svou sílu. Společně se formují a povzbuzují, aby mohli konat dobro v duchu svatého Vincence a pomáhat těm, kteří to potřebují.

Jsem vděčná Bohu, že jsem mohla opět po roce uskutečnit tuto návštěvu a poznat, jak Bůh působí v lidských srdcích, když se mu odevzdáme a jak si nás pak může použít jako svoje nástroje pro pomoc druhým.

[nggallery id=64]

Comments

comments