Návštěva generálního otce Gregory Gay

Návštěva generálního otce Gregory Gay

26. 9. 2012 ve středu přijel do Brna P. Gregory Gay z Říma, aby si připomněl 100. výročí narození jeho spolubratra P. Jana Hutyry pohřbeného v Brně na Ústředním hřbitově.

P. J. Hutyra byl provinciálním představeným Dcer křesťanské lásky a společnosti kněží misionářů -Vincentínu v době hluboké totality, který mnoho trpěl pro své apoštolské působení. P. Gregory Gay navštívil při té příležitosti Duchovní centrum v Brně-Lesná, kde se setkal s Mariánskou mládeží, se sestrami a kněžími ze společnosti sv. Vincenta. Mladí se setrou Margitou měli připravený program. Při uvítání zazněla píseň „Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás“.

Správce farnosti P. Pavel Hověz uvítal všechny hosty a seznámil je s činností farnosti. Za SMM přivítal P. Gaye Dominik Leplt. Společenství na Lesné představila krátkým referátem Adélka Kolářová.

Za společenství z Vranova vystoupil br. Milan Doleček. Následně promluvil otec Gregory, povzbudil mladé, že patřit Neposkvrněné Matce v sdružení je dar, je to duchovní síla, že jsme mezinárodní rodina, protože Matka Boží nás spojuje a vede po cestě k cíli. Poděkoval moderátorům, kteří připravili setkání řekl, že je potřeba dát důvěru mladým, aby rozvíjeli své dary a schopností.

Po písničce – Rozžíhá, jsme se společně pomodlili – latinsky – Pater noster, zaspívali Salve regina, otec Gregory dal všem požehnání a následovalo společné foto do kroniky.

Páter Gregory povzbudil mladé a podepsal kroniku SMM. Pak se odebral na oběd k sestrám DKL na ul. Filovu. Pro ostatní bylo občerstvení a společné sdílení. Byl to krásný a požehnaný den. Deo gracias…

Více fotek je našich facebook stránkách nebo na http://www.rajce.net/a7138426

Comments

comments