Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste,
s láskou se díváš na mladé lidi
a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Proséme tě,
pomoz jim přijímať zodpovědnost za krásný dar mládí,
aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky
na plnost života víry,
která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje
a najdou bohatství věčného života. Amen.
Panno Maria, prosíme tě,
nauč mladé lidi dělat všechno, co jim tvůj Syn řekne. Zdrávas Maria…

převzato z Budoucnost Církve 1-2010

Comments

comments