Hra: Televizní noviny

Hra: Televizní noviny

Potřeby

kamera/foťák

Pravidla

Děti mají za úkol si nacvičit scénku na dané téma- slouží jako opakovací hra, dejte jim něco, co jste probírali minule.

Příběh na úvod:
Televizní stanice NOVINKY nemá reportéry a do (uveďte hodinu kdy budou online vysílat) musí mít připravené natáčení pro živé vysílání na dané téma.

Ještě si můžete domyslet různé okolnosti atd. Fantazii se meze nekladou.

Rozdělte děti do 3-4 členných skupinek. Každá si vylosuje téma a má dvacet minut na to si připravit reportáž.Můžou používat jakékoliv pomůcky které jim poskytnete. Po uplynuté době začnou svoje nacvičené scénky předvádět. Je dobré to natáčet, jelikož je zábava to potom sledovat, za nějakou dobu se tomu určitě zasmějete.

Comments

comments