Motlitba k blahoslavené Restitutě.

Věčný Bože, působíš zázraky milosti na svých věrných. Povolal jsi svou služebnici sestru Marii Restitutu k řeholnímu stavu a ke službě nemocným. Obdaroval jsi ji také nadpřirozenou sílou zůstat věrnou až k žaláři a ke smrti. Vyslyš, jestli se Ti líbí, M. Restitutu, aby její příklad a její statečnost ve víře přispěly k obnovení Tvé církve a aby jí byla darována opět mnohá duchovní povolání. O toto Tě usilovně prosím skrze Ježíše Krista, Tvého syna, našeho Pána a Spasitele.

Amen

Z wikipedie: Blahoslavená Marie Restituta Kafková SFCC (roz. jako Helena Kafková; 1. května 1894, Husovice – 30. března 1943, Vídeň) byla rakouská řeholnice a mučednice českého původu, oběť nacistického teroru. Katolická církev ji prohlásila za blahoslavenou, svátek má 29. října.

Comments

comments