František nás zve ke skutkům milosrdenství - úvod

František nás zve ke skutkům milosrdenství – úvod

POJĎME DO TOHO!

PAPEŽ FRANTIŠEK TĚ ZVE UVÁDĚT KAŽDÝ MĚSÍC DO PRAXE JEDEN SKUTEK TĚLESNÉHO A JEDEN SKUTEK DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ

Papež František ve svém Poselství k 31. světovému dni mládeže, jehož téma je: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), navrhuje mládeži, aby si po sedm měsíců roku 2016 vybrala jeden skutek tělesného a jeden skutek duchovního milosrdenství, který bude každý měsíc uvádět do praxe.

UF, to stojí za to, ne? Pojďme do toho a odpovězme na tuto výzvu…

Co to je – skutky tělesného a duchovního milosrdenství? Nejdříve si je vyjmenujeme:

Skutky tělesného milosrdenství: sytit hladové, napájet žíznivé, oblékat nahé, přijímat cizince, ošetřovat nemocné, navštěvovat vězně, pohřbívat mrtvé.

Skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, poučovat nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, prosit Boha za živé i mrtvé.

Jak říká papež František v Poselství k Světovému dni mládeže – „jak vidíte, milosrdenství není „tolerantnost“ ani pouhá citovost. V něm se ověřuje pravdivost toho, zda jsme Ježíšovými učedníky, a naše věrohodnost jako křesťanů v dnešním světě.“

Každý měsíc, počínaje únorem, spolu budeme více poznávat jeden ze skutků tělesného a duchovního milosrdenství a uvádět je do života.

V zamyšleních bude použito textu Katechismu katolické církve (dále jen KKC) a materiálů z web. stránek biskupství brněnského, ostravsko-opavského a olomouckého, slov kardinála G. Biffi, myšlenek sv. Vincence de Paul a dalších.

ÚVOD:

KKC 2447: „Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách.“

Z knihy Mons. Jiřího Mikuláška: Kde by se vzalo to dobro?

Nebylo by asi dobré, kdybych si ráno sedl a začal vymýšlet, kterýpak velký skutek milosrdenství bych dnes mohl vykonat. Snad někoho zachránit z hořícího domu? Nebo tonoucího z řeky? Lepší asi bude vstát a vydat se vstříc malým skutkům milosrdenství, které se nám nabízejí téměř na každém kroku. Dovolím si pro inspiraci připojit malý seznam:

  • Říct dobré slovo
  • Opatrně zavírat dveře
  • Být za všechno vděčný
  • Křivé slovo nepovažovat hned za urážku
  • Leccos umět milosrdně přehlédnout
  • Uznat to dobré, co udělal druhý…

Comments

comments