Ohlédnutí za rokem 2015

Ohlédnutí za rokem 2015

Ave Maria!

Nový kalendářní rok začínáme vždy slavností Matky Boží, Panny Marie… Jistě to není náhoda, a pro nás, kteří jsme si zvolili Pannu Marii za matku (ať už skrze vstup do Sdružení mariánské mládeže, nebo ji prostě a jednoduše následujete), je to velkým povzbuzením. Kam se pozve Panna Maria, tam jako bychom cítili určitou záruku, jistotu, že bude vše v pořádku. Maminky jsou prostě takové – „kryjí nám záda“ a zároveň jsou vždy tam, kde je zapotřebí… a to i úplně tiše, nenápadně. Je tomu tak i u role Panny Marie v životě Pána Ježíše. Moc o Ní nevíme, ale víme, že byla vždy tam a tehdy, kdy to bylo potřeba.

A tak tedy: vykročme s radostí a pokojem do nového roku – Roku milosrdenství a svěřme Panně Marii, Matce milosrdenství, celý začínající rok 2016.

Možná by stálo za to, ohlédnout se za rokem uplynulým… Jaký byl pro mě? Jak jsem ho prožil, prožila? Co mi přinesl? Dovolte mi, abych se ohlédla spolu s Tebou, s Vámi. Můžeme přizvat i apoštola Jana a použít začátek evangelia, které napsal.

Poslouží nám úryvek Jan 1, 1-16: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: “Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.” Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.

  • Z Janova evangelia se dozvídáme, že na počátku bylo Slovo… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Byl Bůh na počátku a na konci mého života, mé činnosti, práce v tomto roce? Byl motorem, mojí hnací silou? (Jan 1, 1-3)
  • Dále – A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…. Co pro mě znamenalo v tomto roce Slovo, Ježíš Kristus? (Jan 1, 14)
  • A dále – Jan o něm vydával svědectví … Jan Křtitel vydával svědectví o Slovu. Vydával, vydávala jsem tento rok svědectví ve svém životě o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši, o duchovních hodnotách? (Jan 1, 15)

Ráda bych se s Vámi podělila o několik myšlenek z knihy Mluv s nimi o Marii od W. Stinissena:

  • Bůh se nemůže vtělit v srdci jen polovičatě oddaném. Náš život by mohl být mnohem bohatší, kdybychom se od Marie naučili, jak být srdečnější.
  • Maria řekla Pánu „ano“ a ono ji učinilo matkou Boha i lidí. Kdokoli se otevře Stvořiteli, dovoluje jeho lásce proudit na svět.

PŘEJI VÁM I SOBĚ, abychom měli srdce otevřená pro Boží milosti, přijímali Jeho milosrdenství a od Panny Marie se učili být milosrdnými ke svému okolí.

Těším se na setkání s Vámi v tomto roce, děkuji za Vaše modlitby za mě i za Mariino dílo a svěřuji Vás do svých modliteb

sestra Romana
2.ledna 2016

 

Comments

comments