Růženec v našich rukou

Růženec v našich rukou

Naše doba taky potřebuje modlící se armádu. Jste to vy, všichni, kteří místo neúčinného naříkání nad stavem světa, berete denně do rukou tuto mocnou zbraň Panny Marie.

Život křesťanů byl od počátku zápasem s nepřítelem zvenka i zevnitř. Apoštol sv. Pavel nás vyzývá jako lidi světla ke střízlivosti, abychom „se oděli krunýřem víry a lásky s přilbicí naděje na spásu“. (1Sol 5,8). Stigmatizovaný kapucín sv. Pater Pio se ho modlil téměř bez přestání a nazýval ho „svou účinnou zbraní.“

Ve 12. století byl účinnou zbraní sv. Dominiku a jeho bratřím v boji proti bludu albigénců v Jižní Francii. Panna Maria ho napomenula místo diskuze s heretiky se má více modlit růženec. Dal si říct a úspěchy se dostavily. Tradice uvádí až 100 tisíc konverzí… Křesťané považovali růženec za jednoduchou zbraň, kterou mladík David porazil Goliáše. A dějinách těch „goliášů“ bylo a je bohužel dosti.

Nezapomenutelný papež sv. Jan XXIII. nás z vlastní zkušenosti učí:

„Růženec je vynikající rozjímavá modlitba, ve které přemýšlíme o dramatu našeho vykoupení. V životě kněze po mši svaté a breviáři následuje růženec, v životě věřících následuje po svátostech.“ Při rozjímání o tajemstvích růžence rozeznává papež tři prvky:

  1. rozjímáme o tom, jak nás Bůh miluje
  2. rozjímáme o tom, co nám Bůh říká pro náš život, pro konkrétní situace
  3. dobrý úmysl, na který se chceme desátek modlit

„Všichni jsme církev – dodává papež – proto odvážně kráčejme s růžencem v ruce navzdory všem těžkostem k věčnému cíli!“

Růženec každý den

Panna Maria se zjevila od května 1917 třem dětem na Cova da Iria u vísky Aljustrel na okraji městečka Fatima v Portugalsku celkem šestkrát. Pokaždé požadovala stejnou věc:

„Modlete se denně růženec, aby zavládl mír a skončila válka.“

Jestli to Matka Boží opakovaně žádá, má k tomu vážné důvody.

Poslední soud podle Michelangela

Renesanční sochař, rodák z Florencie Michelangelo Buonarotti (*06.03.1475 + 18.02.1564) v Posledním soudu na pozadí Sixtinské kaple namaloval anděla, který nabízí ubohému hříšníku růženec, aby se ho chytl a tak vysvobodil z hrozícího nebezpečí. Růženec je velký a silný… Mistr pochopil, že právě růženec je jedinečný prostředek, jak se dostat do nebe.

Hodně vytrvalosti do této nádherné modlitby vyprošuje

P. Lubomír

Comments

comments