Světice pro dnešek

Světice pro dnešek

„Bojme se toho, abychom přešli kolem pokoje nemocné sestry bez toho, abychom se u ní zastavili a zeptali se, jestli něco nepotřebuje.“ (sv. Fastyna Kowalska)

Měsíc březen je pro mnohé z nás spojen ze střídaním ročních období, nebo také ze změnou času. Pro sestry sv. Vincence je tento měsíc vyjímečný. Slaví v něm obnovu svého zasvěcení a slavnost sv. Lujzy de Marillac.

Jistě když se podíváme na život sv. Lujzy, můžeme v něm poznat jistou analogii i s našimi životy. Ano vím, že žila v 17. století, pocházela ze šlechtického rodu. V tom se jí nepodobáme. Její životní příběh co zažila během svého života, se v mnohém podobá nám všem. I ona toužila po štěstí. Nejdříve ho hledala v manželství – to se ji nenaplnilo. Pak ve svém synu – i ten jí moc radosti neudělal. Přichází období duchovní prázdnoty. I přesto všechno nestrácí naději. Neustále hledá. Touží po dokonalejším vztahu s Bohem i s lidmi. Setkání ze sv. Vincencem jí proměňuje. Konečně nalezla to, co ve svém životě hledala. A paradoxně našla své štěstí v službě chudým. Najednou je mnohem citlivější na okolí kolem sebe. Vidí mnohem více co předtím moc neviděla. Vidí lidi v jejich hmotných i duchovních potřebách. A snaží se na ně reagovat podle svých možností.

I my právě v tomto čase postní doby můžeme najít Krista v druhých. V lidech, kteří jsou kolem nás – v spolužácích, v seniorech, v rodičích, v lidech, kteří jsou nám nesympatičtí … Udělejme to podobně jako sv. Lujza – nestrácejme naději. Bůh je ten, který nám dá své světlo k tomu, abychom i my nalezli ve svém životě pravé štěstí, které naplní náš život. Prostředkem, za pomocí kterého to můžeme dosáhnout, může být i darování svého volného času. Když dokážeme se na chvíli odpoutat od internetu nebo televize, a podívat se kolem sebe. Najdeme lidi, kteří potřebuji naši pomoc. A právě v této pomoci nalezneme i své štěstí a radost. Motivem pro naše jednání by mělo být i motto sester vincentek „Kristova láska nás podněcuje …“, je to právě Kristus, který naplňuje naše myšlení a jednání.

Všem nám i do tohoto postního snažení a na přimluvu sv. Lujzy přeje

P. Lubomír

P.S. Pamatujme na všechny Dcery křesťanské lásky, když 25. března budou obnovovat své zasvěcení.

 

Comments

comments