Poselství sv. Kateřiny Labouré (úvod)

Poselství sv. Kateřiny Labouré (úvod)

V následujících týdnech bude zde na stránkách postupně zveřejňován český překlad knihy Poselství sv. Kateřiny Labouré: Dynamika života. Doufáme, že se vám to hodí při přípravě setkání ve vašich skupinkách. Kdyby něco, tak ozvěte 😉

Toto je jenom úvod z knihy, aby jste se mohli připravit na to, co Vás čeká a měli se na co těšit.

Úvod

Tato kniha se zrodila na základě mnohých otázek, týkajících se zjevení na ulici du Bac (Rue du Bac, 140). Někteří lidé pochybují o všem, co se týče zjevení, a ptají se, jakou to má souvislost s jejich dnešním životem. A opačně, jiné přitahuje všechno, co se zdá mimořádné. V této knize se chceme setkat hlavně s jedním svědkem: Kateřinou Labouré. Ona nám zprostředkovala poselství, které jí svěřila Panna Maria. Toto poselství je zároveň výzvou, jak mám žít Dobrou zvěst Evangelia, jak se setkat s Ježíšem Kristem. To znamená změnit své srdce a sloužit bližním.

Panna Maria a Kateřina se setkaly v kapli na ulici du Bac, kde od té doby hledají a nacházejí své místo malí i velcí, chudí i bohatí. Panna Maria se představila jako Neposkvrněné početí. Ona je vzorem církvi, která má v první řadě úkol svědčit o pravdách evangelia.

Papež Jan Pavel II. nám to připomíná ve své encyklice „Poslání Krista Vykupitele“, kde vzpomíná na konferenci latinsko-amerických biskupů v Pueble: „Chudí si zasluhují přednostní pozornost za všech okolností a ve všech situacích, ve kterých se nacházejí. Jsou stvořeni k Božímu obrazu, jsou Božími dětmi, i když je tento obraz často potupen a zastíněn. Bůh je na jejich straně, miluje a ochraňuje je […]. Evangelizace chudých je výsostním důkazem pravosti mise Ježíše Krista…“ (22. 1. 1991, paragraf 55–60)

Kateřina celým svým životem vydávala toto evangelijní svědectví.

Tato kniha o zjevení na ulici du Bac nechce nic dokazovat, chce jenom přinést trochu světla pro náš každodenní život.

Dovolme Marii, aby se přiblížila i k nám tak, jako se přiblížila ke Kateřině, aby nám pomohla objevit Boží slovo v našem životě.

P. Richard McCullen
Generální direktor
Mezinárodního hnutí mariánské mládeže

K šedesátému výročí blahořečení Kateřiny Labouré.
1933 – 28. květen – 1993

Comments

comments