Pokora – ctnost Panny Marie, kterou vynikala a kterou se zalíbila Bohu

Pokorného člověka má každý rád a Bůh na něho shlíží s láskou a daruje mu své milosti.

Pokora je pravda a velký dar, pokorného člověka nic neponíží, je si vědom, že všechny dary dostal od Boha, nic si nepřipisuje, ale hřivny, které dostal jako dar, se snaží rozmnožovat a dávat velkoryse druhým.

Vzorem pokory je Panna Maria, která dala Bohu své „Ano, staň se, fiat“ ke všemu, co od ní Bůh žádal.

Jak ji můžeme následovat? Co tedy mám změnit ve svém životě, abych se jí podobala??

Předsevzetí:
– přemáhat přecitlivělost a urážlivost,
– když mě někdo poníží, nebudu se vymlouvat, ale s vírou a láskou to přijmu a budu obětovat za hříchy pýchy na celém světě,
– uznám své chyby bez odmlouvání,
– budu dělat dobro s čistým úmyslem a s láskou, nebudu čekat uznání a vděčnost od lidí, ale s vírou, že Bůh mně vidí v skrytosti a odmění mě,
– nebudu se vyvyšovat nad druhé, nebudu je pomlouvat, ani se dělat lepší než oni, ale budu se snažit s vírou přijímat každého takového, jaký je.

setkání SMM dne 28. 12. 2007 v Brně, Lesná

Ke stažení:
Pokora.doc

Comments

comments