Mezinárodní bulletin (říjen 2010)

Keďže patríme do medzinárodnej organizácie, budem tu uverejňovať medzinárodné bulletiny, ktoré pravidelne vydáva sektretariát SMM sídliaci v Madride. Pokiaľ sa bude dať budem stíhať, budem bulletiny prekladať (alebo sa nájde dobrovoľník, ktorý si chce potrénovať angličtinu). Zatiaľ je k dispozícii iba anglická verzia:

VMY international bulletin (October 2010)

Comments

comments