Červenec 2008

Týden, kdy se měsíc červenec lámal do své druhé půlky (12.-19.7.), byl vyhrazen dětem, které se rozhodly jet na letní dětský tábor pořádaný Kolpingovou rodinou a mariánskou mládeží při naší farnosti. Letos by se dalo použít známé slovní spojení o pachateli vracejícím se na místo činu. Po loňském táboře v Bedřichově jsme se totiž vrátili do Újezdu u Černé Hory, kde se konaly první dva tábory naší farnosti. Tématem letošní celotáborové hry byla “Cesta kolem světa, aneb po stopách Modrého heptagonu”. Děti se na týden staly cestovateli rozdělenými tradičně do tří skupinek – výprav. Během svého pobytu na újezdské faře “projely” takřka celý svět. Od Evropy, přes Asii, Ameriku až po Afriku. V každém koutu světa se setkaly s místními tradicemi. V neděli se mladí cestovatelé podívali do Egypta, kde je čekal náročný přechod pouští, při kterém si museli hlídat poslední zásoby vody, obstarat si jídlo nebo i čelit písečné bouři. V pondělí se výpravy přesunuly do Číny. Jejich prvním úkolem bylo vymyslet vlastní písmo, a pak na ně ještě čekala cesta po stopách zvířat, na jejímž konci čekal další kousek Modrého heptagonu. Úterý, strávené na americkém území, se vyznačovalo neustálým nebezpečím ze strany místních domorodců – indiánů. Kdo byl indiánem chycen, musel se vyplatit jedním ze svých „životů“. Táborníci si také vyzkoušeli střelbu z luků při lovu bizonů a nebo také svou bystrost při lovu ryb v místní bystřině. Z Ameriky se výpravy přesunuly do Grónska. Zde je čekal těžký přechod přes polární pláň pouze za pomoci lana. Čtvrtek patřil Itálii a několika disciplínám rozmístěným na farním dvoře. Byla to taková malá italská olympiáda. V pátek děti odcestovaly ještě do Afriky, kde na ně čekal vrchol celé cesty. Musely vyhledat domorodce, který jim za drobnou úplatu sdělil, kde najdou Tira, který jim výměnou za heptagon vydá poklad. Ovšem nebylo to tak lehké, jak se může zdát. Cestou se všichni cestovatelé museli naučit pár vět ke každému z darů Ducha svatého. Sluší se ještě vysvětlit, co je “Modrý heptagon”. Obecně řečeno, je to kámen tvaru sedmiúhelníku. Tento kámen se před mnoha a mnoha lety rozpadl a mladí cestovatelé měli za úkol během svých cest posbírat všechny části kamene a předat je strážci, který bude ochraňovat kámen po budoucí věky. Každá část kamene obsahovala jeden z darů Ducha svatého. Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o hladký průběh tábora – vedoucím Dominiku Lepltovi a Ivaně Stránské, vedoucím skupinek Elen Čikové, Elišce Lepltové a Michaele Řihánkové, praktikantům Veronice Hadrabové, Silvě Chrudinové a Janovi Stránskému, Petře Pažourkové a Elišsce Hadrabové, které se postaraly o rukodělné práce pro děti, kuchařkám Miriam Pažourkové a Jitce Kostrhounové, také ranhojičce Ludmile Staňkové, a všem dalším, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu tábora.

Fotky jsou zde.

Comments

comments