Jesličková pobožnost v duchovním centru Brno – Lesná

Jesličková pobožnost v duchovním centru Brno – Lesná

Na svátek svatého Štěpána — 26. prosince 2012 — jsme začali v 16 hodin úvodním slůvkem vánoční meditace a přivítáním dětí. Pak začalo pásmo koled, kde děti předvedly svůj talent ve zpěvu koled, hraní na flétnu, kytaru, housle a varhany, vánoční příběh přečetl katecheta Jan Rychtářík.

Následovala adorace u jesliček, kde si děti s rodiči připravili své prosby, díky a nakonec bylo svátostné požehnání, které nám udělil jáhen Jiří Maxa. Sestra Margita poděkovala rodičům a dětem za účast na krásném programu u jesliček a popřála všem pravou vánoční radost a pokoj, který si máme uchovat ve svém srdci.

Při odchodu děti dostaly omalovánky Betléma a svatou rodinku ručně udělanou z vosku. Díky Bohu za krásně prožité odpoledne u jesliček, kde nám bylo u zrozeného Spasitele výborně a načerpali jsme sílu a odvahu žít z víry v našem každodenním životě.

Comments

comments