Karneval na Lesné -19.2. 2012 - Dobrodružná  záchrana před potopou

Karneval na Lesné -19.2. 2012 – Dobrodružná záchrana před potopou

V neděli 19. února 2012 se Duchovní centrum zaplnilo spoustou zvířátek, protože právě v té chvíli je pradávný Noe pozval na svoji archu, aby byli všichni (i jeho rodina), zachráněni před potopou. A jak to tak bývá, zatím co Noe napřed vylepšoval loď a pak se staral o zdárnou plavbu, starost o zvířátka a veškeré další zabezpečení připadla paní Noeové. Byla to právě ona, kdo zvířátka přivítal a uvedl na palubu nějakou chvíli poté, k nim dolehl důrazný Boží hlas, vyzývající k nalodění na archu.

Protože si paní Noeová byla dobře vědoma nebezpečí ponorkové nemoci při příliš dlouhé plavbě, měla pro zvířátka nachystány nejen zásoby jídla a pití, ale také celý zábavný program, aby se například nekousaly nudou. Hned na počátku se se všemi důkladně seznámila, aby věděla, co jsou zač, a bylo hezké, jak na jedné palubě spolu v lásce a pokoji přebývaly jak kočky a myši, tak třeba jindy draví leopardi atd. Dokonce ani sloni nenadělali žádnou paseku. Naopak všichni zaujatě sledovali divadlo Markéty Hanáčkové (včetně rodičů), soutěžili, hráli hry, tancovali – nejúspěšnější byly tance s nafukovacími balonky, které představovaly například dešťové kapky. Pro nabytí nových sil přišla i chvíle na malou svačinku, hned po oblíbené tombole.

Po svačině bylo připravené překvapení karnevalu- přišel svatý František z Assisi v podání P. Bonaventury OFM z husovické farnosti. Po vyprávění o životě svatého Františka (kterého děti mohly v P. Bonaventurovi doslova potkat), následovala malá scénka o cvrčkovi a mravenci, jejichž spor vyřešil právě laskavý a bohabojný svatý František, aby pak nabídl jídlo nejen jim, ale všem přítomným zvířátkům.

P. Bonaventura i sestra Margita také dětem vyprávěli o kráse rozhodnutí se pro Boha, rozhodnutí žít v řádu a pomáhat při záchraně duší.

Protože se dětem na karnevalu hodně líbilo (tentokrát jich přišlo 70), protáhl se program až do 18ti hodin a po závěrečném děkování organizátorům, sestře Margitě, dětem z Mariánského sdružení mládeže (vyrobily růžence a pomáhaly s tombolou), ženám z charity (staraly se o občerstvení) a dalším. Po poděkování všem, které pronesl Honza Rychtářík ,téměř všichni zúčastnění začali spontánně uklízet. Zanedlouho bylo vše v naprostém pořádku, zachráněná zvířátka (s rodiči)se s radostným úsměvem rozešla domů, organizátoři poděkovali Bohu za krásný průběh karnevalu a pomalu začali plánovat další.

Za rok se v duchovním centru možná sejdou všichni svatí…

A na závěr Píseň Bratra Slunce:

Buď Bože, chválen vším svým stvořením,
Především bratrem sluncem, krásným
A zářícím,
Zrcadlem plným lesku, nádhery a jasu,
Co odráží tvou vznešenost a krásu…

[nggallery id=67]

Fotky si můžete prohlíže i na našich facebookovských stránkach www.facebook.com/smmcz.

Comments

comments