Prosinec 2007

24. 12. – Na štědrý den v 15.30 při mši svaté se naše dětí snažily zpřítomnit význam Vánoc. Měli jsme živou svatou rodinu s malým Ježíškem, kterému se přišli poklonit tři králové, nechyběli ani andělé. Všem se to moc líbilo a po mši se rozdávaly oříšky s myšlenkami, kterých děti vyrobily asi tisíc kusů pro celou farnost.

[nggallery id=17]

27. 12. – ve 13.30 na svátek svatého Jana jsme se vydali s dětmi z farnosti Brno-Lesná navštívit brněnské Betlémy. Bylo nás sedmnáct návštěvníků či betlémských koledníků. První zastávkou byl kostel svatého Tomáše, ale ten byl zavřený, takjsme se vydali ke svatému Jakubovi, kde jsme si u jesliček zazpívali koledy, zahráli na flétnu, pomodlili se a naše pouť pokračovala dále. Zastavili jsme se v kostele u Minoritu, kde je také krásný a veliký Betlém; přišli jsme právě včas, protože se tam připravovala poutní mše svatá, na kterou přišel otec biskup Posád, kterého jsme po cestě potkali. Další zástavka byla u svaté Máří Magdaleny, kde byla vystavená svátost oltářní, společně jsme se poklonili svátostnému Spasiteli, opět zazpívali a putovali na Petrov, do katedrály, kde byla rovněž vystavená svátost oltářní. Díky Bohu a Matičce Boží měli jsme radost, že jsme viděli nádherné prostředí betlémů, vánoční výzdobu v kostelích, které se nám všem moc líbily.

[nggallery id=18]

31. 12. – Program začal ve 14. hodin adorací u svatostánku, kde jsme zpívali koledy, prosili, odprošovali a děkovali s dětmi. Pak se začali hry, vyrábění kytiček, masek, škrabošek, soutěžilo se v hádankách z písma svatého atd.
Vypukla zábava a tance, kde si všichni vesele zatancovali – rodiče, děti i mladí. Pak jsme se odebrali na děkovnou mši svatou, kterou jsme zakončili starý rok v našem duchovním centru v Brně na Lesné.

[nggallery id=19]

Comments

comments