Vánoce 2009

Před svátky jsme se domluvily, že navštívíme nemocné, staré a opuštěné lidi, abychom jim udělali radost z upečeného cukroví,které si sami nemůžou upéct. Tato akce se vydařila, členky charity a ženy z farnosti napekly cukroví, udělaly jsme 75 balíčků nejen pro lidi staré a nemocné v naší farnosti, ale také v jiných částech Brna, kde jsme věděla o někom, kdo je sám nebo komu tato malá pozornost udělá radost. Lidé byli rádi, že si na ně někdo vzpomněl o těchto svátcích radostí a pokoje, kde se máme navzájem obdarovat láskou a pozorností podle vzoru Boží lásky a dobroty.
Také jsme vyráběly myšlenky z bible, lepily jsme je na malé diplomky, kterých bylo kolem osmi set. Ty jsme pak s dětmi z mariánské družiny všem rozdávaly s balíčky. Potěšilo to nemocné i všechny farníky, bylo to pro ně poselství nebe a byli zvědaví, jakou duchovní injekci dostanou do nového roku 2010.
Naše děti z mariánské družiny a z farnosti nacvičily se sestrou Margitou vánoční divadlo, které předvedly při jesličkové pobožnosti ve vánočním oktávu o svátku Svaté Rodiny. Při jesličkové pobožnosti bylo vánoční meditační pásmo, které připravil náš jáhen Jiří Maxa a přečetl ministrant z mariánské družiny Dominik, pak se zpívaly koledy a pobožnost skončila adorací dětí u jesliček. Dětí přednášely své prosby, děkovaly narozenému Spasiteli za všechno dobro a prosili i za lidi a děti bez domova a bez rodičů.
Další naši společnou akcí ve farnosti Brno-Lesná byla Tříkrálová sbírka 2010, která se díky Bohu vydařila, na dobročinné účely a pro lidi v nouzí se vykoledovalo 60 207 korun. Celkem bylo dvanáct skupin, koledníci byly děti z farnosti a mladí z mariánské družiny — celkem 40 dětí a 12 vedoucích skupinek, kteří se snažili i v mrazivém počasí zpívat, přinášet lidem radostné vánoční poselství o narození Boží lásky i pro lidi, kteří ji nejvíce potřebují. Bohu díky za vše, co můžeme dělat pro dobro druhých a pro ty, které nám Bůh posílá do cesty.

[nggallery id = 32]

Comments

comments