Vánoce v Brně Lesná

Vánoce ve Farnosti Brno – Lesná 2011

Přípravy na Vánoce začaly rozesíláním knihy s názvem „Pane, nauč nás modlit se“ všem našim dobrodincům, kterou napsal náš otec Pavel Hověz. Přiložili jsme i přání všeho dobrého do Nového roku a poděkování za přízeň a podporu.

Svátek sv. Mikuláše jsme oslavili v neděli 4. prosince, kde byla tradiční Mikulášská besídka pro děti, rodiče a prarodiče. V programu nechybělo tradiční malování, tvorba vánočních přání, různé soutěžní disciplíny. Novinkou byly hlavolamy a nutno uznat, že měly velký úspěch. Hlavu si lámaly jak děti, tak jejich rodiče.

Následovalo divadélko, které připravila paní Hanáčková a tentokrát to byla pohádka O Sněhurce. Na samém konci pohádky se pak dokonce mohly stát její součástí. To mělo veliký ohlas, děti by si jistě hrály dál, ale sv. Mikuláš byl pomalu za dveřmi. Bylo potřeba společně nacvičit básničku, kterou pak sv. Mikuláši všichni zarecitovali. Mikuláš s ní byl nadmíru spokojen a po několika úvodních slovech a povzbuzení dal pokyn svým andělům, aby děti odměnili za celoroční chování. Celá Mikulášská besídka roku 2011 byla opět velmi zdařilá a rozdalo se kolem 70 balíčků. Děti odcházely s dobrým pocitem domů a měly v srdci radost z krásného odpoledne.

Vánoční scénka v Domově pro seniory na Okružní ul. v Brně

Dne 18. prosince 2011 jsme se vydali s Mariánskou družinou s dětmi do Domova pro staré a nemocné lidí, abychom jim přinesli poselství vánoční radosti a pokoje. Vánoční hra, kde vystupovali Josef, Miriam, Alžběta, Sára a anděl, měla název „Miriam“. Mezi scénkami byly koledy a nakonec jsme si všichni zazpívali „Narodil se Kristus Pán“. Pak děti rozdaly lidem perníčky, myšlenky v podobě hvězdiček, kvítek a srdíček, které jsme pro ně vyrobili, jako poselství Vánoc pro povzbuzení a potěšení srdce. Všichni měli velkou radost a děkovali, že jsme mezi ně přišli. Děti a mladí byli také potěšeni, že se duchovně obohatili a že mohli udělat starým lidem radost.

Jesličková pobožnost v Duchovním centru

Na Boží hod vánoční odpoledne v 16 hod. začal program pro děti, rodiče a všechny farníky, kteří měli možnost se poklonit právě narozenému Spasiteli. Nejdříve bylo vánoční slovo s příběhem na povzbuzení, pak se zpívaly koledy a následovala vánoční scénka našich dětí.

Poté přišel živý obraz, koledy a adorace u jesliček v podání dětí a mladých, jako díky a prosby na různé úmysly například za děti, které nemají rodinu, za lidi v nouzi, kteří nemají co jíst a pít a potřebují pomoc. Bylo to moc milé a upřímné. Po krátké adoraci následovalo požehnání a zpívání koled. Díky Bohu, dětem, mladým lidem a také všem za krásně prožité sváteční odpoledne a radostnou atmosféru. Boží láska je úžasná.

Balíčky pro nemocné na Vánoce 2011

Před Vánocemi napekly cukroví naše farnice a členky farní charity Brno – Lesná a připravily z toho balíčky pro staré, opuštěné a nemocné lidí v Brně – Lesné a okolí.

Balíčků bylo85 avše se rozdalo, ostatní cukroví jsme poslaly postiženým dětem do domova na Kociánku, kde děti byly vděčné, že si na ně někdo vzpomněl.

Tuto akci ocenil i ředitel ústavu a poslal poděkování do naší farnosti.

Balíčky nemocným a opuštěným rozdávaly děti a mladí lidé ze společenství naší farnosti a také věrné pomocnice z farní charity a farnosti. Je to velký apoštolát pro všechny, které navštívili. Děti i mladí měli velkou radost a děkovali, jinak bychom se k těm lidem nedostali. Dobrými skutky se šíří Boží láska mezi lidmi.

Tříkrálová koleda ve Farnosti Brno – Lesná

V pondělí 2. ledna 2012 v 15 hod. jsme se s koledníky vydali na Petrov, kde byla mše svatá, kterou sloužil generální vikář Mons. Mikulášek a mnoho kněží, při níž dostali požehnání koledníci na Tříkrálovou sbírku. Už při přivítání nás překvapila pěkná atmosféra, těšit se z tolika královských výsostí, oblečených v kostýmech, nádherný zážitek.

Generální vikář Mons. Mikulášek povzbudil koledníky slovy: „Budete přinášet radostnou zvěst všem lidem, nedejte se znechutit nezdarem a nepochopením, to k tomu patří. Každé dobro stojí námahu, ale je to záslužné a pro dobro lidí, kteří jsou v nouzi.“

Z farnosti Brno – Lesná koledovalo 12 skupinek a bylo a kolem 50 koledníků. Máme velkou radost, že se všichni snažili darovat svůj čas pro lidi v nouzi a uměli se tak obětovat. Při koledování rozdávali medailky, povzbudivé myšlenky v podobě kvítků a srdíček z papíru a hráli na flétnu. Mnozí lidé byli dojatí a měli úžasnou radost ze Tří králů. Věříme a doufáme, že to přinese své požehnání a díky Bohu za tento milostný vánoční čas i čas konání dobra.

Poděkování patří také těm, kteří přispěli svým finančním prostředkem na dobrou věc, která pomůže mnoha lidem v nouzi nebo k překonání obtíží jejich postižení.

S. Margita Grobarčíková DKL, past. asistentka

[nggallery id=66]

Comments

comments