Misijní koláč a misijní neděle ve Vyskytné

Misijní koláč a misijní neděle ve Vyskytné

Děti z Mariánského misijního klubka Vyskytná nazdobily perníčky, které pak po mši svaté na Misijní neděli rozdávaly lidem. Perníček byl sladkým dárkem za příspěvek na misie. Celkový výtěžek z této aktivity byl 6 446 Kč. Všem zúčastněným děkujeme a děkujeme i Papežským misijním dílům za jejich pomoc misiím, jíž se snažíme v naší farnosti aspoň takto podpořit.

Comments

comments