Tábor farnosti Vyskytná na faře v Nové Cerekvi (SV. PAVEL A JEHO MISIJNÍ CESTY)

6. – 13. 7. 2008
22 dětí, 6 vedoucích, 1 kuchařka
Už potřetí jsme se s dětmi vydali na faru v Nové Cerekvi, abychom zde strávili několik dní táborové atmosféry. Tentokrát jsme se pustili do poznávání postavy apoštola Pavla a jeho misijních cest. Všechno začalo v neděli večer scénkou o obrácení svatého Pavla, která násuvedla do počátku jeho apoštolského života. V pondělí jsme se více seznámili s osobností svatého Pavla. Přiblížili jsme si moment proměny zla na dobro. Rozdělili jsme se do skupin a ztvárnili jsme na velké papíry zlo, se kterým se můžeme setkat. O zlu jsme potom diskutovali a snažili jsme se najít řešení, jak zlu zabránit a předcházet mu. Soutěží jsme potom získávali květy dobra, kterými jsme zlo překryli. V úterý jsme se s Pavlem vydali na jeho 1. misijní cestu. Začali jsme vysláním na průzkum terénu, jímž pro nás byla Nová Cerkev. Vyslání doprovázela hymna Papežského misijního díla, kterou jsme si „oprášili“ z našeho minulého misijního tábora. Mělijsme několik otázek na fakta o Nové Cerekvi, jež jsme měli během hodiny a půl zjistit. Všechny skupiny to zvládli velmi dobře a rychle. Ve středu jsme pokračovali 2. misijní cestou sv. Pavla. Na této misijní cestě jsme se v lese setkali s otrokyní posedlou zlým duchem. Společnými silami jsme našli pro ni lék a uzdravili jí. Večer jsme byli v kostele na mši svaté, kterou sloužil pan farář z naší vyskytenské farnosti. Středa byla také hodně o přípravách na čtvrteční misijní cestu… Ve čtvrtek jsem se totiž v rámci 3. misijní cesty sv. Pavla vydali potěšit povzbudit obyvatele Domova důchodců vProseči Obořišti. Zazpívali jsme jim lidové písničky, písně s ukazováním; jeden výstup měla jedna z našich děvčat, která je mažoretka; jiná dívka řekla vtipnou básničku; zatancovali jsme jim belgický tanec a nakonec jsme zazpívali naši hymnu o sv. Pavlovi, kterou jsme se na táboře naučili. Ve čtvrtek večer nás navštívili židé, kteří odvedli sv. Pavla s tím, že s ním jen něco vyřeší. Avšak Pavel se nevrátil. Dostali jsme jen vzkaz, že je odsouzen k smrti a prosí nás moc o pomoc. Vydali jsme se ho tedy zachránit. Potichu jsem podle stop našli cestu k louce, kde svítila spousta svíček. Ty jsme plížíce pozhasínali, našli jsme Pavla, odvázali jsme ho odstromu a nenápadně – aby nás židé neviděli – jsme se zase odplížili. Pavlovo osvobození se tedy vydařilo. V pátek jsme prožívali zatčení sv. Pavla. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být svázán s druhým člověkem a prožili jsme tak asi hodinu. Zkoušeli jsme si také vyřešit soudní proces v podobě scénky, která měla ztvárnit pohádku o čínském soudci. Tu jsme si přečetli s otevřeným koncem. Každá skupinka dětí si připravila svou scénku se svým závěrem. Bylo to opravdu zajímavé. V sobotu se s námi přišel Pavel rozloučit. Byl totiž uvězněn v mírném vězení, odkud slíbil, že bude posílat alespoň dopisy, které jsou dodnes uchovány v Bibli. V tento den jsme se také chystali na prezentaci našeho tábora, kterou jsme ukončili tábor na mši svaté v naší farnosti Vyskytná v neděli v 11 hodin.
(autorka: Radka Jonášová, vedoucí tábora)

[nggallery id=41]

 

Comments

comments