Kdo je Maria?

Kdo je Maria?

Maria není cestou, ale je velkým znamením na cestě. Všechny Mariiny cesty vedou ke Kristu. (74)
Maria není sama ze sebe, je celá z Krista. Evangelium ji označuje tak, že o ní převážně hovoří jako o Ježíšově Matce. Marii můžeme definovat jedině skrze jejího Syna Ježíše Krista. (86)
(Joachim Kardinál Meisner: Být takovým, jak Bůh mne chtěl mít,Úvahy o Panně Marii, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 74 a 86)

Comments

comments