MODLITBA K 400. VÝROČÍ VINCENTSKÉ CHARIZMY

MODLITBA K 400. VÝROČÍ VINCENTSKÉ CHARIZMY

Bože, milosrdný Otče, Ty jsi poslal svého Syna jako Spasitele světa. Vyvolil jsi nás, abychom přinesli evangelium mezi chudé a potřebné, kteří jsou našimi pány a učiteli. Vzdáváme Ti díky za to, že jsi nám dal misionářské povolání. Prosíme Tě o světlo Tvého Ducha, aby osvítil naše mysle, posilnil naši vůli a učinil nás poslušné na Tvá vnuknutí.

Dej, abychom byli pozorní na výzvy evangelia a Církve a uměli rozlišovat znamení doby. Otevři naše srdce a dej nám svou milost, abychom si našli čas na vzájemné společenství a sdílení. Ať jsme prorockými svědky Tvé lásky v dnešním světě. Ať žijeme ve stavu neustálé obnovy, a tak věrně žijeme charizmu sv. Vincence v této době nové evangelizace.

Panno Maria, Zázračné medaile, když slavíme 400. výročí vincentské charizmy, prosíme Tě, pomáhej nám nést radost evangelia až na konec Země, aby nebyla žádná periferie ochuzena o toto Světlo. Kéž se stanou chudí centrem pozornosti Církve a našeho života, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments

comments