ZAMYŠLENÍ NA DUBEN - Vyjděme ze svých hrobů!

ZAMYŠLENÍ NA DUBEN – Vyjděme ze svých hrobů!

 

Drazí mladí!

Mluvit o zmrtvýchvstání je náročná věc – nikdo z nás ho nezažil. Mluvit o kříži, bolesti, nebo o zradě – a často od nejbližších – je lehčí, protože víme, o co jde. Přesto musíme říct, že i když jsme tělesné zmrtvýchvstání nezažili, „duchovní zmrtvýchvstání“ zažíváme celkem často… Možná ve chvíli, kdy člověk pochopí, že žít stojí za to a najde smysl tam, kde už bylo všechno ztracené. I v životě Vincence de Paul došlo k takovému zmrtvýchvstání. Bylo to ve chvílích zkoušek, prázdnoty, ale zároveň to byly události, které ho v životě někam posunuly. Muž, který si myslel, že zvládne všechno a za 17 let svého kněžství nezvládl téměř nic, nebo lépe řečeno nic velikého, se najednou dostává do situace, kdy přestává spoléhat sám na sebe, na své schopnosti a udělá „duchovní revoluci“ ve Francii i v celém světe.

Drazí mladí, chtěl bych každému z Vás položit, v této době, kdy vrcholí postní období, jednu důležitou otázku: Jak ty prožíváš své selhání, jak prožíváš to, že se ti nedaří? Člověk se rád pochlubí a rád vynese na světlo Boží, to co se mu povedlo, ale to co nevyšlo, to co ho tlačí k zemi, si raději nechává sám pro sebe. Kolikrát si musíme v životě přiznat, že „hrob“ nám vyhovuje. Ano, hrob nám vyhovuje!!! Kolikrát máme chuť zavřít se před světem a nemít s nikým nic. Mohu se tam schovat a netrápit se s tím, co se děje venku. Ale Ježíš vstal z mrtvých! Otevřel svůj hrob, a chce otevřít i hroby našich selhání a nedokonalosti. Dovolte Mu to! Chyťte Ho za ruku a vyjděte spolu s Ním vstříc slunci naděje, kterou přináší.

Víte, vincentská charizma je právě o tom: neuzavřít se a mít zlost na Boha, sebe a všechny kolem mě, proč se dějí věci, jaké se dějí, ale vyjít vstříc a změnit to, co mohu.

Drazí mladí, zbývá několik dnů do velikonoc, moc Vás prosím, přistupte ke sváté zpovědi, vyneste tu temnotu svých hříchů do světla Kristovy lásky a prožijte velikonoce jako „děti světla“. Věřte mi, že když je duše nemocná, může být tělo zdravé a krásné, ale nepřináší to radost. Uvidíte, že to stojí za to.

Ať Zmrtvýchvstalý žehná Vaše životy. Křesťan, který se neusmívá, nemá zkušenost s pravým Bohem. Přeji Vám tuto zkušenost.

P. Ján

Comments

comments