Povzdych BEZ HŘÍCHU POČATÁ za mír v Sýrii

Povzdych BEZ HŘÍCHU POČATÁ za mír v Sýrii

Ave Maria!

Milí čekatelé, členové Sdružení mariánské mládeže a příznivci Panny Marie,

všechny Vás moc zdravím a posílám adventní pozdrav ze Staré Boleslavi. Jsme v polovině adventní doby, doby, která je pro nás velkou milostí – je to čas přípravy, očekávání, vyhlížení našeho Pána, který na sebe vzal podobu člověka, aby se nám přiblížil co nejvíce… Přeji Vám i sobě, abychom tento čas prožili v pokoji a radosti, i přes shon a nákupní horečku, která kolem nás jen sviští…

Obracím se na Vás s velkou nabídkou: jak asi mnozí z Vás ví, Sdružení mariánské mládeže (SMM) je součástí jedné velké rodiny – Vincentinské rodiny. Generálním představeným této rodiny je P. Gregory Gay, CM (CM znamená zkratku pro mužskou větev s. vincentek, tj. vincentín nebo také lazarista). P. Gregory má sídlo v Říme. Při různých příležitostech P. Gregory píše Vincentinské rodině tzv. oběžník, tzn. zamyšlení pro každého jednoho člena, tedy i pro každého jednoho z Vás.

P. Gregory napsal 18.11. t.r. oběžník, ve kterém se dotýká výzvy Sv. Otce Františka modlit se za mír v Sýrii a na celém světě. P. Gregory nedávno dostal dopis od jedné sestry vincentky, ve kterém píše, že bychom se mohli zapojit do této výzvy díky povzdychu na Zázračné medaili, kterou nám darovala sama Panna Maria jako prostředek k obdržení mnoha milostí. P. Gregory říká, že na všech místech ve světě se můžeme setkat se zlem v různých podobách (nadvláda peněz, obchodování s lidmi, sexuální zneužívání, vydírání, moderní formy otroctví, různé formy násilí, včetně války, apod.). Naše Paní Zázračné medaile je vyjádřením toho, v co doufáme, v ní můžeme objevit ženu oděnou sluncem, která šlape hlavu hada.

Panna Maria je opravdu tou, která vítězí nad zlem, vždyť Ona je tou, která šlape hlavu hada… a to ne jen obrazně, ale skutečně. Medaile, kterou nám Panna Maria dala prostřednictvím sestry Kateřiny při zjevení v Paříži, je velkým darem, velkým pokladem, ale i výzvou ke spolupráci.

Díky tomu, že medailka je rozšířena po celém světě, generální otec nás vyzývá: spojme se v modlitbě naší Paní, Matky Boží a naší Matky, kterou nám sama dala. Každý den často opakujme slova: Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme!

Modleme se za naše sestry a bratry, kteří trpí. Panna Maria rozumí významu utrpení: kříž, písmeno „M“, srdce Ježíše a Marie… to jsou symboly na medaili, které jsou opravdu velmi výmluvné.

Jednoduchou modlitbu „Bez hříchu počatá…“ se můžeme modlit kdekoli a kdykoli (v práci, když řídíme, když jsme na poli, v nemocnici, když sloužíme druhým…).

Děkuji Vám a přeji Vám pokoj v srdci, abychom mohli být šiřiteli pokoje okolo nás!

s. Romana

Download (DOC, 222KB)

 

Comments

comments