ZAMYŠLENÍ  NA  ČERVEN - "Vaším klášterem jsou ulice města..."

ZAMYŠLENÍ NA ČERVEN – “Vaším klášterem jsou ulice města…”

„Vaším klášterem jsou ulice města. Vaším pravidlem je bázeň Boží.“

Drazí mladší i starší SMM-áci!

Věta, která je uvedena na začátku tohoto textu, pochází z promluvy svatého Vincence k sestrám vincentkám. Vaším klášterem jsou ulice města. Vaším pravidlem je bázeň Boží. Jak bychom tyto věty vysvětlili někomu, kdo nezná naši vincentinskou spiritualitu? Co bychom na základě těchto vět mohli říct o sv. Vincenci??? Kolikrát si řekneme, jak těžké je žít to, co po nás Pán žádá. Ti pouštní otcové, nebo mniši v klauzuře to mají lehké. Nikoho nepotkají, tak ani nemohou zhřešit. Jim je lehce kráčí za Kristem. Ale já žiji ve světě a v něm je mnoho příležitostí ke hříchu. To je ale omyl! To, že jsem nezhřešil/a protože jsem neměl/a příležitost ke hříchu, ještě ze mě nedělá světce. To, že jsem se dnes nerozčílil/a, protože jsem potkal/a jenom lidi, kteří mě mají rádi, a neodporují mi, ještě neznamená, že jsem tvůrcem pokoje. To, že se usmívám, protože mi všechno vychází, ještě neznamená, že ten úsměv mluví o mé důvěře v Boha.

„Vaším klášterem jsou ulice města. Vaším pravidlem je bázeň Boží.“ Tyto myšlenky prozrazují něco z duchovního, vnitřního života Vincence de Paul. To nebylo nějaké uzavřené myšlení, jeho vztah k Bohu neměl model ON a Já a nikdo další. To nebyl nějaký uzavřený kruh, únik od světa, duchovní stav, do kterého nikoho nevpustil. Jeho duchovnost je otevřená. Vincenc fandil svatosti, ale svatosti, která neutíká před každým problémem a lidmi. Jděte do světa, tam se staňte svatými! Tam mezi lidmi se nejlépe ukáže můj stupeň svatosti, když potkám lidi, kteří mi nerozumí, když mi nic nevychází, když se ptám samého sebe: Bože kde vlastně jsi? Tam se ukazují moje nedostatky, ale nejen to – tam je místo pro duchovní rozvoj mé osobnosti.

Drazí SMM–áci, přeji Vám v této „poletniční“ době, abyste se nebáli otevřít pro Boha i pro lidi. Ať ta bázeň Boží je přítomná ve Vašem životě ať v kostele, nebo ve městě. Bůh je všude, tak žijme tak, ať tento svět pochopí, že věřit v Krista neznamená utíkat.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments