ZAMYŠLENÍ NA ČERVEN 2019

ZAMYŠLENÍ NA ČERVEN 2019

Moji drazí SMM-áci,

zajisté jste už v plném očekávaní prázdnin či dovolených, které se jednoznačně přibližují. Už jenom několik týdnů a léto je tady. Nestíhal jsem napsat toto zamyšlení dříve, tak píši až teď. Dokonce jsem už byl rozhodnut, že tak udělám až během prázdnin, ale nějak mi to nedalo. Navíc jsem si uvědomil, že dnes je 11. června. Je to den, který je pro mě moc důležitý. Proč? Protože v tento den v roce 1995 jsem se stal členem Sdružení mariánské mládeže. Tehdy jsem ještě nebyl členem Misijní společnosti, bylo mi jenom 17 let.

Rozhodl jsem se proto, že nebudu psát nějaké duchovní vize a povzbudivá slova, ale chci se v tomto zamyšlení poohlédnout do svého života a odevzdat vám zkušenost mého života s Pannou Marií. Jeden kněz nám na duchovních cvičeních říkal, že nemáme způsob jak vidět Boží prozřetelnost v našich životech směrem do budoucna. Ale pokračoval: máme možnost vidět Boží prozřetelnost směrem k minulosti, když se zpětně díváme na své životy, když je přehodnocujeme a vidíme, že On nám pomohl udělat mnohokrát náročná rozhodnutí, ale ta přinesla ovoce a byla nám k obohacení. Nebo možná z druhé strany: On nám pomohl nebo dal sílu vyvarovat se rozhodnutí, která by měla zničující důsledky na náš život nebo na životy našich nejbližších.

Drazí mladí, 24 let je dost dlouhá doba na to, aby člověk mohl dát hodnověrné svědectví. Musím vám upřímně říct, že moje odevzdání se pod ochranu Panny Marie v SMM bylo jedním z nejlepších rozhodnutí mého života. Víte, když se zpětně dívám na svůj život, tak musím říct, že mě Panna Maria vedla. Ano, i v mém životě byla překvapení, s kterými jsem nepočítal a myslím si, že se stala právě na Její přímluvu. Člověk prožije různé krize a kolikrát neví, jak dál. Paradoxem je, že jako nejlepší řešení se mu zdá všechno zahodit za hlavu a dělat neuvážená, nepromyšlená rozhodnutí.

Ale právě díky tomuto odevzdání se Panně Marii je možné cítit v pozadí někoho, kdo je přítomen i v obtížných situacích. Život s Marií není o nějakých velkých událostech, je to spíš pokojný, jednoduchý život. Proč? Protože Maria taková byla, milovala jednoduchost, milovala ty klidné, bezvýznamné dny, kdy se nic mimořádného nedělo. A právě tyto dny Ji učily těšit se z toho, co je.

Nebojte se milovat Marii! Nebojte se milovat obyčejné dny života, protože i tyto dny nám dává Pán.

P. Ján Jakubovič CM

 

Comments

comments