ZAMYŠLENÍ NA ČERVENEC 2018

ZAMYŠLENÍ NA ČERVENEC 2018

Drazí SMM-áci!

Užíváte si už prázdnin? Přeji vám to. I oddych může být jedním z obrovských postojů pokory. Proč? Protože člověk uznává, že má své hranice, své limity, že není bohem, a pokud má kráčet dál, musí se zastavit, načerpat a vyrazit do dalšího boje či povinnosti, které se sebou život přináší. Jak vypadá váš relax, máte nějaký oblíbený druh odpočinku, nebo místo, které vás tak nabije, když ho navštívíte?

Lidský život je tak zvláštní. Mnohokrát se stane, že když chce člověk udělat krok vpřed, musí udělat krok vzad. Myslím takový pomyslný zpáteční krůček. Proč? Protože zpětné otočení nám pomůže vyrazit. Zvláště když jsou nějaké těžkosti, či krize, tak se vrátíme k tomu, proč jsme se vydali touto cestou. Možná, když manželé prožívají nějakou krizi, tak se musí vrátit v mysli k těm počátkům, když byli zamilovaní, když si u oltáře říkali: „Já s tebou prožiji celý život, rozpomenou se na to, co bylo hezké a opět naberou chuť do boje za své manželství. I ve vztahu s Bohem mohou být období krize. O něco prosíme a Bůh jakoby mlčel, nebo se nám něco špatného stane, nebo se nám někdo posmívá za naši víru, za vztah s Ježíšem. Tehdy je nutné udělat krok zpět. Vzpomenout si na to, co jsem s Bohem zažil/a, na Jeho doteky lásky a pozornosti vůči mě a opět se rozhodnout kráčet za Ním i přes protivenství.

Drazí mladí, uměli byste mi říct, co bylo tím počátkem vaší cesty s Kristem? Určitě je toho víc. Jednou z viditelných věcí je právě svátost křtu. To byl moment, který nás očistil od hříchu, to první oficiální odejmutí Boží a slova: Ty jsi můj, ty jsi má. Den, kdy se pro tebe otevřelo nebe, den, kdy jsi začal svou cestu s Bohem, cestu, která prochází i trním, ale ty víš, že na ní nejsi sám/a.

Vraťme se k našemu křtu. Papež František už vícekrát vyzval lidi, aby si vyhledali svůj datum křtu, protože je to den, kdy ses rozhodl pro Boha a Bůh pro tebe. Navštiv to místo, kde tě Bůh přijal za syna, za dceru.

Drazí mladí, vím, že si chcete během prázdnin odpočinout, ale byl bych rád, kdyby se vám během léta povedlo zjistit, kdy jste byli pokřtěni a navštívili ten chrám, to místo vašeho znovuzrození. Ano jsme jenom lidé, proto se potřebujeme opět a možná každý den rozhodovat pro život s Bohem.

Přeji vám hezké léto a prožijte ho s Bohem. P. Ján Jakubovič CM

 

Comments

comments