ZAMYŠLENÍ  NA  ČERVEN  2018

ZAMYŠLENÍ NA ČERVEN 2018

Drazí SMM-áci!

Blíží se čas prázdnin a zajisté si už děláte plány kam nebo s kým pojedete něco podniknout. A je to dobré. Jste mladí a mladý člověk musí být činný a plný života. Nezapomínejme ale na to, že odpočinek od vztahu neexistuje. To platí ve vztahu k Bohu, ale i ve vztahu k lidem. Buď se ten vztah rozvíjí, nebo stagnuje. Stává se, že přijímáme do svých životů teorii, že vztah s Bohem a zábava nějak k sobě nejdou. Spíš vnímáme duchovní život jako něco, co je nudné, něco co nás obírá o možnost užít si. Potkávám se s tím u starší, ale i u mladší generace, že být zbožný a hodný… to si nechám až na stáří, zatím je zapotřebí si užít, „zažít odvaz“ a pak, když už nebudu mít sílu nic špatného dělat, když budu v důchodu, nebo se moje zdraví tak podlomí, že budu připoután na lůžko, pak se budu modlit, pak budu činit pokání za své hříchy a až pak začnu s Bohem počítat a připravovat se na setkání s Ním. Nedělejme tuto chybu!

Mluvíme o Bohu, že je dobrý, ale málo mluvíme o tom, že Bůh je i krásný! Nebo lépe řečeno: je krásou samou o sobě. A o to má přece v našich životech jít: naplánovat si prázdniny tak, abychom zažili něco krásné, něco, co rozvíjí naši osobnost a ne ji ničí, nebo ještě dodám, co pomáhá rozvíjet i ty ostatní. Co z toho, že já si užiji na úkor druhých. Já jsem sice happy, ale ten druhý je ubytý a po mě zůstává spoušť v životě druhých.

Tak hledejme to, co je krásné, co nám pomůže po prázdninách říct, že se vracím do školy povzbuzený a obohacený o krásno, o zážitky, o to, že jsem překonal/a samého/samou sebe. Nepromarněte čas u počítačů, televize či něčeho jiného. Hledejte to, co vás povzbuzuje, a buďte si jistí, že když se tomu pravidlu naučíte, pomůže vám to pro celý váš život. Jenom pro doplnění, není to moje rada, ale dává ji sv. Terezie z Avily. Radila svým sestrám, aby si psaly deník a zapsaly všechny krásné události dne. A když na ně přišly chmurné chvíle, aby se k těm dnům, kdy zažily něco hezké, nějaký dotek Boží lásky, aby se k nim vracely.

Drazí mladí, připravujte se na prázdniny, mějte oči otevřené pro krásu, protože v ní je možné vidět Boha…. a ještě jedna věc: Nezapomeňte Bohu poděkovat za všechno dobré, co jste v školním roce zažili. Ať nejsme lidmi, kteří dokáží jen prosit, ale být si vědomi Božích dobrodiní a děkovat za ně.

Všechno dobré Vám přeje P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments