ZAMYŠLENÍ  NA  DUBEN  2018

ZAMYŠLENÍ NA DUBEN 2018

Drazí SMMáci!

Mám pro vás dobrou zprávu: I když jsme začali slavit velikonoční svátky 1. dubna, není to apríl. On je skutečné Živý! Radujme se! Zmrtvýchvstalý Ježíš není oživenou mrtvolou – není to krok dozadu, ale je to krok vpřed, je Ten stejný a zároveň můžeme říct, že je diametrálně Jiný. Svým zmrtvýchvstáním nám Ježíš poukazuje, abychom se nebáli pustit se svých jistot a přijmout Jeho jistoty. Jistoty, které přinášejí novou naději a nové poznání o tom, že existuje jiný život, že i u hrobu existuje naděje a důvěra, že Bůh své nenechá v moci podsvětí. Tato pravda víry – Zmrtvýchvstání Pána Ježíše potvrzuje jeho Božství. V tom je Ježíš ojedinělý a originální. Ještě nikdo před Ním ani po Něm si nevrátil sám život.

Drazí mladí, vím, že je náročné v to uvěřit. Uvědomuji si, že to naše lidské JÁ, nás podněcuje k tomu, abychom měli nějaký důkaz jeho zmrtvýchvstání, tlačí nám touhu dotknout se Krista tak jako sv. Tomáš. Musím se vám přiznat, že ani já ten důkaz nemám, ani já jsem se Krista zmrtvýchvstalého nedotkl. To, že jsme Ho neviděli a že se Ho nedotýkáme, ještě neznamená, že nemůžeme vidět Jeho projevy, účinky. Těch prvků, které v nás vyvolávají otázky je až moc. Víte, na křesťanství se mi líbí to, že můžeme přemýšlet, bádat a hloubat.

Nebojte se tedy hledat odpovědi na otázky, které vám nabízím: Pokud je Kristus mrtev, jak to, že Jeho církev žije? Kdo jí dává sílu, kdo ji chrání během 2000 let vytrvat? Jak je to možné, že i v dnešní době se pořád najde někdo z dospělých, kdo přijme křest? Jak je to možné, že všichni, kdo Krista po vzkříšení viděli, zaplatili za to svou krví, svým životem a tuto pravdu neodvolali? Kdo jim dával sílu to mučení vydržet? A častokrát to bylo křižování, házení lvům, stahovaní z kůže apod. Nebyly to lehké tresty.

Podívejte se na film Quo Vadis, abyste viděli, co obětovali první křesťané za to, abychom my mohli znát tu pravdu. Jak to, že krev mučedníků byla podnětem k tomu, že pohané vstupovali do církve? Vždyť přece dívání se na horory, či jiné válečné filmy spíš v člověku vyvolává touhu po válce nebo nějaké deprese, resp. touhy někomu ublížit, když mě naštvou. A tady ten „horor“ v Koloseu vyvolal opačný efekt. A ještě jedna věc… V knížce „Aký je Boh“ autor porovnává odevzdávání pravd ve dvou náboženstvích. Jedním je islám a druhým je křesťanství. V islámu ty pravdy, ty vize má jediný člověk – je to prorok Mohamed. A pak tato vidění odevzdává dál. V křesťanství tu zkušenost, to vidění Zmrtvýchvstalého neměl jeden člověk, nebo jedenáct učedníků, ale dokonce, jak píše apoštol Pavel v 1Kor 15, 3 – 7, Ježíš se zjevil více než 500 lidem najednou. Není to úžasné – 500 lidí?

Milý SMMáci, přemýšlejte a nebojte se uvěřit v zmrtvýchvstání, nebojte se naplnit se tou nadějí, kterou nám Ježíš přináší. Nadějí i na místech, kde bychom ji neočekávali. Žijte život v Kristově naději!

P. Ján Jakubovič CM

 

Comments

comments