ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN

ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN

Drazí SMM-áci. Vstoupili jsme do nového měsíce, který se jmenuje květen. Toto pojmenování neslouží jenom na označení pátého měsíce v roce, ale chce nás pozvat dál. Podívat se na krásu přírody a uvědomit si, jak všechno krásně ožilo. Ale nezůstávejme jenom u toho. Krása je něco moc důležitého pro duchovní život. Protože skrze krásu stvoření se máme posunout k nadšení se z jejího tvůrce. Když tak krásny je výtvor, jak krásný musí být tvůrce, který chtěl, aby tato krása vznikla. Víte drazí mladí neplatí to jenom o přírodě, ale platí to i pro nás. I my jsme stvoření pro krásné věci. Úkolem krásy je pozvedat, podnítit. K čemu? Konat podobně. Konat skutky, které jsou krásné, skutky, které pozvedají a ne ničí. Druhým podnětem k zamyšlení je nutnost květu. Bez něho nebude ani ovoce. Čemu nás chce Bůh skrze zákony přírody naučit? Zajisté je nutné říct, že poučení, které z toho plyne je jasné: Všechno má svůj čas. A není dobré nic předbíhat. Právě naopak musíme se vyzbrojit trpělivosti a investovat do výsledku. I v duchovním životě je něco podobného. Často slýchávám, že lidé řeknou, víra mi nic nedává. Tehdy se ptám, ale kolik času si obětoval tomu abys viděl výsledky svého snažení. Času? To znamená zastavil ses? Víš, příroda může být nádherná, ale pokud se nezastavíš a nevychutnáš si ji, tak se nediv, že ti to nic nedá. Abys dokázal docenit to, co ti vztah s Bohem přináší, musíš se pozastavit. Musíš mu obětovat svůj čas, svou trpělivost, hodně krát i své prohry a neúspěchy a pokračovat v rozvíjení vztahu s ním. Jenom ten, kdo vytrvá se nakonec stane odborníkem na danou oblast a začne mu to přinášet potěšení.  Drazí SMM – áci Bible mluví o Panně Marii, které je zasvěcený měsíc květen, že to byla žena, která přemýšlela o Ježíšových skutcích. Přeji vám z celého srdce abyste následovali její příklad. Přemýšlet, uvažovat, být spojen s Kristem. Já vím, že se to nedá pořád se jenom modlit, ale je možné vštěpit do svého srdce způsob žít život s Kristem. Jak se to dá? Tak že se budeme ptát v průběhu dne: Co by na mém místě dělal Ježíš? Co by mluvil, jak by přemýšlel, co by dělal. A pokud se tomuto naučíme, pokud pozveme Ježíše do svého života a nevytěsníme ho jenom do modlitby jsem si jistý, že uděláme radost Panně Marii naší matce a naučíme se rozpoznávat Boží znamení v našem životě. Budeme se těšit nejenom z přírody, která moc rychle pomíjí ale ze samotného stvořitele, který je nejkrásnější, a navíc je věčný. Nepromarněte čas, který máte.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments