ZKUŠENOST S P. MARIÍ

ZKUŠENOST S P. MARIÍ

Mili SMM-aci!
V měsíci květnu se s námi o svoji zkušenost s P. Marii chce podělit naše sestra Vojtěcha, která momentálně působí v Rusku. Přečtěte si její svědectví a nebojte se napsat i vy svoji zkušenost. ??

V měsíci květnu zvláštním způsobem uctíváme Pannu Marii a já s vděčností vzpomínám na cestu svého povolání kde velkou roli sehrála právě naše Nebeská Matka.
Tak jako se každé povolání skládá z několika důležitých okamžiků tak i já se chci podělit o jeden takový?.
Když mi bylo 17 let byla jsem na prázdninách na Svaté Hoře u Příbrami, kam mě pozvali sestry Vincentky. Ani ve snu mě nenapadlo, že se jednou také stanu sestrou vincentkou?, ale Pán to už ve své Prozřetelnosti plánoval a právě tam připravoval mé srdce na Jeho pozvání a jak jinak než skrze Pannu Marii.
Sestra Margita, která byla zodpovědná za SMM v čechách mi jednou položila otázku: “Máš ráda Pannu Marii?” A po mé odpovědi “samozřejmě” řekla: “tak Jí zasvěť svůj život” a ještě dodala: “to neznamená že musíš jít do kláštera”, to mě uspokojilo a proto jsem dala souhlas??❤.
Po několika měsíční přípravě jsem spolu s ostatními mladými zasvětila svůj život Panně Marii ve SMM?
Její přítomnost a ochranu vnímám na každém kroku svého života. Je to nejlepší cesta k Ježíši… A mé přání je, aby každý z vás tuto její blízkost prožíval.??❤

Comments

comments