ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN 2019

ZAMYŠLENÍ NA KVĚTEN 2019

Drazí SMMáci,

plnými doušky můžeme vychutnávat tu atmosféru nejhezčího měsíce roku, měsíce května. Není to jen měsíc zamilovaných, ale i měsíc, kdy vidíme krásu přírody, její půvab, ale i radost ze znovuoživení, když se po studené zimě ukazuje život. Je zajímavé, že nejhezčí měsíc roku darovala církev Panně Marii. Komu byste ho darovali vy? I z tohoto postoje církve je možné vidět lásku, úctu a obdiv k této ženě. Já vím, častokrát to vypadá i na základě slov apoštola Pavla, že prostředník mezi Bohem a námi je pouze Ježíš (porov. 1Tim 2,5). A je to tak, já to nezpochybňuji. Ale právě proto, že jediným prostředníkem je Ježíš, my se nemáme jen ptát, co říkal tento prostředník, ale i to jak se choval. Nebrat ho jenom postojem víry – jako svého Spasitele, ale i jako vzor, který je hoden následování. A toto udělal on. Vybral si Marii.

Drazí SMM-áci, zkusme si uvědomit, jak veliký je rozdíl mezi Kristem a námi. My jsme si svoji maminku nevybraly. Ježíš si ji vybral. Myslíte si, že si ji vybral jen proto, aby ji využil pro své cíle, a pak odložil do skladiště duchovního života? Nevěřím tomu. Jsem si jist, že když byla Maria dobrá a připravená na to, aby se z ní narodil záchrance pro celé lidské pokolení, je určitě připravená a dobrá i na to, aby se skrze lásku k ní rodil v našich životech Ježíš Kristus, ten, který nás učí nazývat Boha Otcem. Skrze lásku k matce víc poznávat a víc se zamilovat i do Syna. Ona zprostředkovala narození záchrance lidského pokolení. Maria se nerozhodla pro sebe, ale pro Ježíše. Ostatně to pořád ukazuje během svých zjevení. Jestli to bylo rue du Bac, Lurdy, Fatima, La Salette, Guadalupe… vždy ukazovala Syna a vedla k Synovi.

Chci vás, proto pozvat: nebojte se tento měsíc darovat Panně Marii. Skrze modlitbu litanií, skrze modlitbu růžence, který je takovým duchovním věncem z růží pro naši nebeskou matku. Ale hlavně skrze zkoumání a prohlubování jejího postoje v rozhodování se pro Krista. Ještě jedna věc… Nezapomeňte, že měsíc květen není jen měsícem Panny Marie, ale i měsícem, kdy slaví svátek všechny maminky. Tedy ženy, které se rozhodly pro nás a darovaly nám život. Ne jenom život, ale i všechnu tu námahu s tím spojenou. Buďme za to vděční!

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments