ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOCE 2019

ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOCE 2019

Drazí SMM-áci!

Za chvíli vstoupíme do Velkého týdne. Během Květné neděle Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Tento akt ho definitivně přiblížil k završení jeho poslání. To, co je krásné na Ježíšově životě, je právě to, že on žije ve vědomí toho, že jeho život má cíl. Cílem je skrze kříž odhalit Boží lásku. To, čeho se nejvíc bojíme a před čím utíkáme, bere na sebe a ukazuje, že Bůh je dobrý! Není to paradox? Je,..a právě kříž je potvrzením toho, že Bůh smýšlí jinak než člověk. Jak se dá křížem dokázat, že někoho miluji? Pohledem na něj si uvědomíme, že Bůh zašel do krajnosti, dal to nejcennější, co měl, dal svého Syna – milovaného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něj věří.

Kříž v nás vyvolává otázku: Proč? Bylo by chybou, kdybychom zůstali jenom u toho. Otázka, která změní náš život, by měla znít: Co pro Boha znamenám, když byl ochotný tohle dovolit? Je to síla.

Drazí SMM-áci, moc vás prosím, účastněte se dle možností liturgických obřadů každý den – Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty, ale i neděle Zmrtvýchvstání. Prožijme tento čas spolu s Kristem. Nedívejme se na to jenom jako na nějaký film, který vidíme v televizi či v kině, ale žasněme nad tím, co Kristus koná a co se s ním děje. Protože se to děje kvůli nám. Všechno, co Ježíš udělal, neučinil kvůli sobě, ale kvůli tobě. Očisti proto své srdce, přistup ke sv. přijímání a děkuj za tak velikou přízeň Boha pro tvůj život. Přistup na Velký pátek ke kříži a polib ho. Ne ze smutkem, ale s vděčností. Tak mě Bůh miluje. Prožij od Velkého pátku do Velikonoční vigilie tu beznaděj, strach a opuštěnost, kterou prožívali apoštolové. A přemýšlej, kde je ve tvém životě smutek, beznaděj atd. Protože poselství velikonoc je jasné: To co se stalo apoštolům, se muže stát i tobě. Víš, kříž je jediná cesta, která vede skrze smrt k životu. A k tomuto jsi povolán i ty! Abys nebyl člověkem uzavřeným do sebe, člověkem, který rezignoval, člověkem, kterého se nic nedotkne. Právě naopak: buď člověkem, který vnáší naději. Ježíšova slova nejsou jenom pro jeho učedníky. Jsou to slova odpuštění a naděje pro každého člověka do konce světa. Proto přijmi, že i tvůj život má cíl. Byl jsi stvořen pro život, pro lásku. Proto žij s nadějí. Ukaž svým životem, že jsi našel pramen života = Krista, který jediný je Pánem nad životem a smrtí. Nehledej život v tom, v čem život není a pokud je, tak jenom dočasný. Naplň se životem, který nekončí. Každý toužíme po štěstí, po krásnem životě, po lásce. Jenomže nikdo nemůže dát, co sám nemá. Proto načerpejme od Toho, který život, pravý život má.

Přeji vám požehnané velikonoční svátky. Ať je jas Ježíše Krista vidět z vašich tváří. P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments