ZAMYŠLENÍ  NA  LISTOPAD

ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD

Drazí mladí SMM!

Sestra Romana mně požádala, abych pokračoval v díle o. Luboše Konfederáka, CM (kterému i touto cestou děkuji za všechno, co pro Vás během své služby udělal), který k Vám každý měsíc promlouval skrze duchovní úvahy. Je těžké vybrat si myšlenku na úvahu pro měsíc listopad, měsíc, který se vyznačuje třemi silnými svátky: je to čas dušiček, 27. 11. si připomínáme svátek Zázračné medaile a 28. 11. svátek sv. Kateřiny Labouré. Nebudu tedy konkrétně rozebírat každou jednou událost, ale chci se podívat na tyto svátky z jiného pohledu.

Kdo z nás by neměl strach nebo alespoň bázeň před tou záhadou lidského života jakou je smrt! Člověk neví, co bude. A přece se v Písmu svatém nachází jeden zvláštní citát ve Starém zákoně: silná jako smrt je láska (PP 8,6). Možná si řekneme: no tenhle citát teda není nijak povznášející; citát, který dává lásku a smrt na stejnou úroveň. Citát je vyjádření zkušenosti člověka žijícího ve Starém zákoně. Ale my, členové SSM, můžeme říct, že naše zkušenost předčila tu jeho. Protože pro nás platí: Láska je silnější než smrt.

SONY DSC

Zkušenost, kterou nám skrze sv. Kateřinu nabízí samotná Matka Boží, je zkušeností ne rovnocennou, ale daleko převyšující starozákonní vnímání. Zkušenost těch, kteří nás předešli do věčnosti, zkušenost Matky, která je už v nebi u svého Syna, a přesto nezapomíná na ten tichý souhlas, který kdysi dala pod křížem – to je Tvůj syn. Ona to bere vážně. Panna Maria proto přichází, aby v tomto úkolu pokračovala, proto říká sv. Kateřině: ti, co budou nosit medaili s důvěrou… Ne se smutkem ze smrti, ne s prázdnotou po někom, kdo tady byl a už ho nevidíme, … ale s důvěrou! Pamatujme na to o to víc v těchto dnech, kdy se nám nabízí spíš nostalgie. Medaili dostáváme z nebe, jako symbol toho pouta, která nemá moc zničit ani smrt. Právě toto poselství nás upozorňuje na život, který smrtí nekončí. Právě toto pouto, kterým se Marie přibližuje k nám, je a má byt symbolem toho, že láska potřebuje být opětována. Maria ten krok k nám udělala skrze sv. Kateřinu, opětujme Její lásku. Buďme si jistí, že je Matkou, která tady bude pro nás. Záleží jenom na nás, jestli chceme být i my tady pro Ni.

Chci Vás tedy poprosit: netrhejme to pouto lásky, které bylo mezi Vámi a Vašimi drahými. Právě naopak, uvědomme si, že tím se horizont našeho života rozšiřuje. Přeji Vám požehnaný čas připomínky na dary, které nám nabízí nebe. O. Jan Jakubovič, CM

images

Comments

comments