ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD:  MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ

ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ

Drazí mladí!

V tomto období, kdy chodíme na hřbitovy a teskně vzpomínáme na události, které nás spojují s těmi, kteří už leží v zemi, uvědomme si, že tento měsíc, i když je častokrát pochmurný, ať už počasím nebo návštěvou hřbitova, nepřináší jen nostalgickou náladu. Jeden spolubratr nám říkal takovou myšlenku: „Ďábel se nám snaží nanutit, že to za to nestojí, že nic nemá smysl.“ Určitě i v této době, možná ve chvíli, kdy stojíme nad hrobem někoho obzvlášť blízkého, se nám tato myšlenka nějak víc vtírá do mysli: Za nic to nestojí! Být dobrý, být věřící, rozvíjet svůj duchovní život, modlit se, chodit ke zpovědi, či k přijímání, za nic to nestojí, to se neoplatí. Stejně končíme všichni na hřbitově.

 

Moc vás prosím: Nepřijměte tuto myšlenku za svou. Pro nás, členy SMM, je to měsíc, kdy nebe promlouvá a dává o sobě vědět, měsíc kdy mám vidět ne jenom hrob, ale i za hrob, měsíc, kdy si připomínáme, že to nebe přišlo k nám, a darovalo nám odkaz na to, že za tím hrobem něco existuje, že za tím hrobem je Láska milujícího Boha – Otce, který dovoluje Matce svého Syna, aby milovala všechny děti a pomáhala Jim na cestě za Ním.

V tomto měsíci si připomínáme, že Panna Maria k nám promluvila a pořád promlouvá skrze Zázračnou medaili, aby nám tak dala jistotu o existenci toho ZA. Medaile není výmysl nějaké zbožné ženy, či řádové sestry, je to dar z nebe, na přání z nebe, proto se nazývá zázračnou, protože tak působí, jako něco nebeské na této zemi. Vraťme tedy medailce tuto hodnotu. Neberme ji jako nějaký amulet, sympatický přívěsek, ale nosme ji s důvěrou, tak jak to žádala sama Panna Maria při zjevení 27. 11. 1830: Ti, co ji budou nosit s důvěrou, obsáhnou velké milosti. Berme tedy tento posvátny dar od Panny Marie do rukou, berme ho s láskou, důvěrou a vděčností.

Drazí mladí, žehnám vám a vyprošuji na přímluvu Panny Marie Zázračné medaile, abyste si vždycky byli vědomi toho, že váš život má smysl, abyste si byli vědomi toho, že být dobrým křesťanem se oplatí, protože pravá láska existuje i za hranicí smrti.

P. Ján Jakubovič

 

 

Comments

comments