ZAMYŠLENÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

ZAMYŠLENÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

Drazí SMM-áci!

Květen – měsíc Panny Marie, ale i těch, kdo ne jenom přechovávají city k někomu, ale jejich city jsou i opětované = zamilovaní. Jak podle vás vzniká láska? Věděli bibličtí lidé, co to znamená milovat? Nebo dokonce samotná Panna Maria – byla někdy zamilovaná? Těžko říct, Bible o tom nemluví. V jejím životě jsou ale momenty, které poukazují na to, že jsou osoby, bez kterých nedokáže žít. Možná to pro vás zazní jako taková fráze, ale Panna Maria žila v tom vědomí, že je Bohem milovaná, a navíc byla si vědomá toho, že Bůh chce její štěstí. Proč by jinak řekla Bohu své ANO? Myslím si, že právě moment zvěstování je tím momentem, který mluví o Mariině zamilovanosti = bez koho nemohu žít. Přichází archanděl Gabriel a přináší poselství, které mluví o tom, že Bůh tě potřebuje Maria, aby se mohl uskutečnit plán spásy pro tebe i pro cele lidstvo. A nemysleme si, že to pro ni bylo tak jednoduché… i ona měla pro svůj život plány. Měla a hodně, protože život věřícího člověka není jednotvárný, on chce žít a rozvíjet to, co do něho Bůh vložil. Ale na Boží poselství Maria upouští od svých plánů a přijímá ten jeho plán. Není snad tohle ten největší projev zamilovanosti – chtít štěstí toho druhého?

Drazí mladí, a jak je to s námi, v čem nebo v kom hledáme tu opravdovou lásku? Dokážeme se vzdávat svých plánů pro dobro někoho jiného? Dokážeme milovat nezištně, nebo milujeme druhé jenom proto, abychom z toho něco vytěžili, pro vlastní sebeuspokojení? Milovat druhého není jednoduché, protože je to druh určitého odevzdání se, vyžaduje to obrovskou dávku důvěry, že ten, komu se odevzdávám, chce moje dobro.

Drazí mladí, přejí vám, abyste vyhledávali a prožívali hluboké vztahy, ne něco povrchního, něco, po čem zůstává spíš zranění a obava otevřít se pro další vztah, ale něco, co naplňuje celou bytost člověka, něco, pro co se oplatí riskovat i strádat. Jeden takový titul pro Pannu Marii je Matka krásného milování, ona našla tu pravou lásku. Buďte si jistí, že v Bohu ji můžete nalézt i vy. To vám z celého srdce přeji.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments