ZAMYŠLENÍ NA PROSINEC

ZAMYŠLENÍ NA PROSINEC

Nemůžeme žít bez neděle! Toto je věta, která zazněla z úst křesťanů před popravou, během pronásledování za císaře Diokleciána roku 304. Nemůžeme žít bez neděle! Jak velikou hloubku v sobě tento výrok ukrývá. Nemluví o tom, že by neděle byla povinností, ale právě naopak, je to věta, která odhaluje jejich vztah k neděli, tj. ke dni, ve kterém si připomínáme Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Drazí mladí ze SMM, možná se ptáte, o co mi jde. Vždyť přece nebudou velikonoce, ale vánoce. Ano, je to tak. Tato věta mě ale nějak inspiruje – je to možná díky tomu shonu, který vidím kolem sebe, resp. těm reklamám, které se přimlouvají, abychom si něco koupili = ať máme hezké vánoce – inspiruje k tomu, že je opět čas vrátit se k jádru věci. To, co říkali křesťané za Diokleciána, bychom měli říkat i my, možná v pozměněné formě: Bez vánoc a bez adventu nemůžeme žít!

Drazí mladí, moc vás prosím: nenechte se okrást o advent. Ať to pro vás není jenom čas, který nám připomíná, že ještě nemáme nakoupené dárky na vánoce. Advent je čas přípravy, čas, který poukazuje, že se i Bůh od věčnosti připravoval na své narození, že si připravil svou matku, Pannu Marii, i tím, že ji uchránil od poskvrny prvotního hříchu. On se chystal na to, že vstoupí viditelně do našeho světa, ne jenom jako Bůh, ale i jako jeden z nás. Připravujte se = zpomalte, i když svět nás tlačí k něčemu jinému. Je pravdou, že když cestujeme pendolínem, jsme v cíli rychleji, ale pravdou je i to, že nám hodně krásných detailů unikne. Zpomalte i vy, abyste náhodou neminuli tu podstatu vánoc. Vánoce samy o sobě, bez Krista, nám nemohou nabídnout nic, co by změnilo náš život. Protože nemají tu moc. Pokud nepochopíte, že to ne vánoce vás obdarovávají, ale Bůh vás obdařuje, tím, že na sebe bere naši přirozenost, aby na sebe mohl vzít naše hříchy a zemřít namísto nás, nepochopíme význam ani vánoc, ani velikonoc a Ježíš se pro nás stane jenom historickou osobou. Nedovolte to!!!

Vy pro něho neznamenáte jenom někoho, vy jste pro něho vším. Protože láska Boha k vám, ke každému jednomu z vás, Ho přinutila vzdát se svého „pohodlí“ a přijít mezi nás. Přijměte Krista jako dar Boží pro váš život a učte se od něho. Všímejte si, kdo by potřeboval pomoc, možná laskavé slovo, možná povzbuzení. Dostali jste Boha jako dar, nebuďte sobci, podělte se o tuto Jeho lásku.

Požehnané vánoční svátky a všechno dobré do Nového roku vám ze srdce vyprošuji od našeho Pána.

P. Ján Jakubovič

Comments

comments