ZAMYŠLENÍ  NA  LEDEN  2018

ZAMYŠLENÍ NA LEDEN 2018

Drazí SMM–áci,

začínáme nový rok 2018. Být na začátku znamená být v očekávání. Jaké jsou vaše plány na tento rok, co od něho očekáváte? Očekáváte něco převratného, událost, která vás někam v životě posune? Možná jste v očekávání jak dopadnou přijímačky na střední nebo na vysokou, možná jste v očekávání, jestli tento rok bude prolomový a vy poznáte někoho, kdo vám řekne, že vás má rád. Co tedy očekáváte? Je to moc fajn, že máte své touhy, zvláště ty dobré.

Čtu teď knížku od Marka Váchy: „Nevyžádané rady mládeži“ a on v té knížce poukazuje, a myslím si, že má pravdu, že my, křesťané, a o to víc mladí lidé, jsme příliš moc „uhlazení“, takoví „bez chuti“, nemastní, neslaní… Proto vás moc prosím: nedovolte, aby to platilo i o vás. Ukažte, že být věřící znamená být v dobrodružství s Bohem, že člověk má možná pády, ale je pozván ne k tomu, aby rezignovaně přijal svou víru, ale k tomu, aby se díval nahoru a žil naplno. Vždyť Ježíš přišel, aby lidé měli život a měli ho v plnosti (porov. Jn 10,10). Naplňte svá srdce láskou, nebojme se milovat, nebojme se toužit po tom, abychom byli milováni.

Možná by bylo vhodné položit si na začátku tohoto roku otázku: Co vlastně znamená milovat? Svět vám nabízí vysvětlení lásky způsobem, že láska je o tom, že někdo pro mě udělá, co já budu chtít, a když mám, co chci, tak mohu být šťastný/á.

V knížce „Klíčové otázky evangelia“ autor píše, že člověk byl stvořen proto, aby dával, a poukazuje, že takto koná i Bůh. Vždyť Bůh přece tak miloval svět, že dal svého Syna. (Jn 3,16) Pro Boha slovo milovat a dávat je velmi blízko u sebe. Na co jste zaměřeni ve svém životě vy? Jenom na přijímání nebo opravdu i dáváte? Ví o vás okolní svět a uvědomuje si, že bez Tebe by tomuto světu něco chybělo? Bůh miluje, tak dává. Nebojte se přijmout teorii Boha. Moc vám přeji, abyste v tomto roce poznali Boží lásku k vám, aby tato pravá, nesobecká láska podněcovala ve vás touhy k tomu, abyste se s ní dokázali podělit.

P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments