ZAMYŠLENÍ  NA  ŘÍJEN 2019

ZAMYŠLENÍ NA ŘÍJEN 2019

Moji drazí SMM-áci. Prázdniny jsou za vámi, už měsíc zabíráte ve škole a dostáváte se do školního řádu. Doufám, že jste si během prázdnin odpočinuli a nabrali sílu. Před třemi dny jsme začali měsíc říjen. Je to měsíc spojen s úctou k Matce Boží, je to měsíc, kdy jsme pozváni opět nalézat a prohlubovat smysl a hloubku modlitby růžence. Navíc tento rok je měsíc říjen podle nařízení papeže Františka měsícem věnovaným misiím a misijnímu poslání církve. Jak je to s námi? Cítíme se být misionáři? O kterou zkušenost s Bohem bychom byly ochotní se podělit? Rád bych vás povzbudil, abyste tento měsíc udělali něco proto, aby se Ježíšovo poselství dostalo i k ostatním. Ale jedna věc to samotné ohlašování musí předcházet! Jaká? Musíme si odpovědět, jestli už máme sami odpověď na otázku, kým je pro nás Ježíš Kristus? Pokud je pro nás jenom postavou z knížky, i když tou knihou je Bible, tak je to trochu málo. Ježíš nás nevede k tomu, abychom byli jen přijímateli toho, co slyšíme, ale abychom prohlubovali to, co slyšíme a zároveň to, co je nejpodstatnější: abychom s ním vytvářeli vztah. Pro některé z vás je slovo vztah ještě vzdálené, možná nemáte vztah s nějakým klukem či holkou, ale pro mnohé z vás, kteří jste ve vztahu, tak víte, jak je toto slovo důležité. Protože toto slovo znamená, že někdo má o mě zájem, ale zároveň mě to slovo upozorňuje, resp. povzbuzuje, abychom na tom vztahu pracovali a vložili do toho svůj podíl. Ptám se vás tedy: Jak prohlubujete svůj vztah ke Kristu? Jakou náboženskou knihu jste naposledy četli, jakou přednášku jste naposled vyslechli? Kolik času jste věnovali modlitbě? Víte, pokud nebudeme mít zkušenost s Bohem, pokud sami nezažijeme, že Ježíšova slova proměňují a naplňují náš život, asi je nebudeme nabízet druhým, spíš se utáhneme a budeme se divit, jak je to možné, že vůbec věříme. Sami před sebou se budeme cítit jako nekvalitní lidé, protože věříme v Ježíše. Prosím vás nebojte se nad těmito slovy přemýšlet, nebojte se ptát, co mi moje víra dává, a pokud se nějak nerozvíjí, tak se ptejme proč. Ale hlavně objevujme a buďme hrdí na to, že známe Ježíše a víme, že jsme pro něho důležití. Chystáme se spolu se s. Romanou v listopadu navštívit vaše společenství ve Vyskytné, Chvojnově a v Horní Cerekvi. Prosím vás, pokusme se udělat krok v evangelizaci, pokusme se najít si čas a dát nějak na papír odpověď, proč jsem vlastně věřícím, mám nějakou zkušenost s Bohem? A zašlete to emailem, nebo poštou s. Romaně do Staré Boleslavi. Děkuji a žehnám vám. Prosím, abyste v modlitbě růžence pamatovali i na mne. P. Ján Jakubovič CM

Comments

comments