Brno 2006

21.-23.7. se konalo v Brně VELKÉ setkání Mariánské mládeže. Velké proto, že se ho účastnily členové SMM jak z České republiky, tak i ze Slovenska.
Toto setkání pořádala farnost Brno-Lesná, kde teď sestra Margita Grobarčíková působí.
Po zaregistrování a ubytování jsme se přesunuli do kostela, kde byla mše svatá vedená P.Pavlem Nogem..
Pak byla večeře, po které následovalo přivítání účastníků a seznámení s programem.
Den jsme zakončili adorací v kostele, při které mohla jednotlivá společenství prosit a poděkovat Pánu Ježíši. Pak už jen večerní modlitba a pak šupky do pelíšků.

Druhý den po budíčku, rozcvičce, snídani a ranní modlitbě 🙂 nám P.Pavol udělal přednášku na téma Misie, ze které jsme následně měli ve skupinkách udělat referáty a poté je předvést.
Cesta na oběd byla sice úmorná ve vedru které bylo, ale vyplatila se…oběd byl mňau.
Následovala prohlídka města Brna. Brno je krásné (i když o prázdninách rozkopané) město a v sobotu odpoledne liduprázdné, což bylo pro nás ideální.
Nejdříve jsme šli městem na návštěvu jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jsou uloženy ostatky P.Martina Středy. Kostel jezuité začali stavět v roce 1598 a od té doby je mnohokrát spravovaný , ale na člověka tam padla ta “stará“ atmosféra.
Naše další zastávka byla v katedrále sv.Petra a Pavla. Katedrála je o nějaký ten metřík větší než předchozí kostel :-), takže bylo na co koukat.
Po návštěvě města jsme se odebrali zpátky do salesiánského centra v Brně Žabovřeskách, kde jsme přebývali a shlédli českou i slovenskou Prezentaci o činnosti SMM.
Den utekl jak voda a byl tu zase podvečer a s ním i mše svatá, při které se obnovovalo zasvěcení.
A už tu máme úplný večer a s ním večeři a večerní program., který se velice vyvedl.
Naučili jsme se nové tance, prohlubovali mezinárodní vztahy a všichni jsme si to užili.

Po obvyklém ránu jsme šli na nedělní mši svatou ,po které následovalo balení, závěrečné slovo a loučení se.Všem nám bylo líto že už toto příjemné setkání končí, ale zbývá nám naděje, že se opět brzy setkáme, a tentokrát možná na Slovensku.

Petra Pažouková

Naša cesta na toto stretnutie v Brne začala už v Bijacovciach, odkiaľ sme vyrazili v piatok ráno o 6:00 hod. spolu s p. Pavlom, Katkou, Mirom a Dominikom (a ja – Lucia). No a o 6:05 hod. sme už cúvali naspäť do dvora, pretože náš páter si zabudol peniaze. J Takže cesta začala samozrejme s humorom a oficiálne o 6:15 hod. Nevynechali sme rannú modlitbu, ani ruženec a takto nasýtený v duši sme sa zastavili naplniť aj naše hladné žalúdky. Takýchto prestávok bolo niekoľko a jedna z nich bola trošku iná. Zastavili sme sa ešte u rodinky Šumichrastových, ktorí nás srdečne privítali a postarali sa o nás. Potom nasledovali už len hranice a smer Brno. Cesta bola príjemná, ale cez obed už slnko pálilo.
Do Brna sme dorazili asi okolo 14:30 hod. S milým úsmevom na tvári nás privítala s. Margita, ktorá to všetko zorganizovala a mala to všetko pod palcom. Potom sme sa zaregistrovali a zložili si veci. Ubytovaní sme boli v Saleziánskom centre, takže do kostola sme nemali ďaleko J len hore po schodoch. J Toto centrum je nové, drevená podlaha sa pekne leskla a všade bolo čisto. Chlapci spali v spoločenskej miestnosti, kde bol veľký okrúhly stôl a dievčatá v telocvični (pretože ich bolo viac). Spoločne sme sa stravovali v spoločenskej miestnosti, kde boli stoly a stoličky a veľké pódium, ktoré sme samozrejme aj využili. Táto miestnosť bola veľmi pekne ozdobená – nechýbali ani 2 obrazy (sv. Vincenta a sv. Kataríny Labouré), ktoré namaľovala Paulínka z Bijacoviec. No a aké by to bolo bez našej Zázračnej medaily? Ani tá nechýbala, bola zavesená na čiernej opone za pódiom a ozdobená kvetmi. No a pri medaile na ľavej strane sa nachádzal veľkými písmenami nápis: „Žije Mária, důvěřuj jí“. To bolo hlavné motto tohto stretnutia.
Postupne prichádzali aj ostatní mladí, ale nielen oni. Zúčastnilo sa aj niekoľko rodín s deťmi, takže to bolo veľmi zaujímavé (aspoň pre mňa). Dokopy nás bolo asi 80 ľudí (+ –). Stretnutia sa zúčastnili mladí členovia ZMM (Združenia mariánskej mládeže) z Českej republiky, ale i zo Slovenska. Po registrácii nasledovala sv. omša, ktorú celebroval p. Pavol Noga a po nej sme sa všetci navečerali. Po večeri nasledovalo privítanie a zoznámenie sa s programom. Na záver dňa sme sa presunuli do kostola na adoráciu, kde každý zástupca za svoje ZMM poďakoval alebo poprosil o niečo Pána Ježiša a Pannu Máriu. Počas adorácie boli pred oltárom pekne poukladané sviečky do tvaru M, ako symbol Panny Márie, čo nás len utvrdilo v tom, že sme všetci Máriine deti a mariánska mládež.
Na druhý deň (budíček, rozcvička, raňajky a ranná modlitba) sa ujal slova p. Pavol, ktorý mal prednášku o Misiách, po ktorej nasledoval práca v skupine a následné jej prezentovanie. Po tomto sme zobrali batohy na plecia a vyrazili na chutný obed do jednej školy. Po ňom sme vyrazili do mesta na prechádzku, či prehliadku Brna. A čo sme videli? Navštívili sme jezuitský kostol Nanebovzatia Panny Márie, kde sú uložené pozostatky p. Martina Středu. Ďalšia zastávka bola v katedrále sv. Petra a Pavla. Brno je obrovské mesto, veď ešte za čias Československa bolo po Prahe druhým najväčším mestom (a nie Bratislava). Po prechádzke sme boli všetci zmorení, pretože slniečko krásne nielen svietilo, ale i hrialo, či skôr pripekalo. Naspäť sme sa vrátili do saleziánskeho centra v Brne – Žabovřeskách, kde sme boli ubytovaní. Ozaj, zážitok sme mali aj z jazdy „šalinou“. V podvečer nechýbala sv. omša, pri ktorej sme si obnovili zasvätenie. Všetci členovia ZMM si kľakli pred oltár a spoločne vyslovili svoje „Áno“ Panne Márii. Premiestnili sme sa na večeru, po ktorej nasledoval spoločný zábavný program, no a tu už hranice neexistovali vôbec. Naučili sme sa nové tance, zasmiali sme sa a zabavili, utužili sa naše priateľstvá a nové vzťahy medzinárodné.
V nedeľu po raňajkách a sv. omši sme sa pomaličky lúčili a balili si veci, vymieňali adresy a telefónne čísla a vypočuli si ešte záverečné slovo na koniec. Spoločne sme sa poďakovali p. Pavlovi, sestričkám a kuchárkam maličkou pozornosťou (darčekmi), že sa o nás tak dobre starali celý víkend a našli si čas na toto stretnutie. Myslím si, že všetci si domov odniesli niečo z Brna a niečo zo Slovenska. Ďakujeme aj všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí ochotne prispeli niečím, takže im patrí veľké Pán Boh zaplať!
Osobitne sa chcem poďakovať ešte raz sestričke Margite, ktorá s láskou a trpezlivosťou toto všetko pripravila. Modlíme sa za jej zdravie a nech Pán požehná jej prácu. Veríme, že sa opäť stretneme s mladými na nejakej inej akcii a zároveň ich chceme pozvať na oplátku k nám na Slovensko. Už teraz sa na vás tešíme!!!

Lucia Puchyová

 

Moje dojmy z tohto stretnutia sú veľké a veľmi som cítila pomoc neba pri príprave tejto náročnej akcie, ktorá sa pripravovala už pol roka vopred. Saleziáni nám poskytli miesto v ich dome, čo cez prázdniny nikomu nedávajú, lebo chodia po táboroch. To bol prvý krok dopredu, lebo to Matička Božia vybavila. Potom ďalšie zásahy. Dostali sme sponzorsky: tričká, párky, kofolu, zeleninu nám doviezli až zo Slovenska z Dunajskéj Lužnej… Rozmýšľala som o sponzoroch na tuto akciu. Chodili sme 2 dni s mladými a nič sme nedostali, ale tým vzdialeným dobrodincom sme vďační, že nám pomohli a mohli sme začať s organizáciou tohto stretnutia. Vďaka dobrým ľuďom sa dá urobiť veľa dobrého pre mladých, a tak aj teraz mladí – účastníci stretnutia píšu, volajú, ako im to spoločenstvo pomohlo, že tam cítili ako sa vytvorila rodinná atmosféra. I keď nás bolo vyše 80, všetci sme si boli blízki a cítili sme sa ako doma okolo našej Nebeskej mamky…Je to potrebné zažiť takéto spoločenstvo, kde môžeme načerpať duchovnú silu pre menšie spoločenstvá, v ktorých sa mladí SMM stretávajú. Na toto stretnutie prijali pozvanie aj17 mladí zo Slovenska, ktorí prišli ,aby nám pomohli aj s bližšou prípravou, výzdobou, a tak sme im za to veľmi vďační. Tiež nám pripravili prezentáciu o činnosti združenia a niečo z histórie, aby sme sa vrátili ku koreňom združenia. Chcela by som poďakovať nášmu pomocníkovi Zdeňkovi, ktorý sa venuje postihnutým deťom v Brne a spolu s nimi nás sprevádzali svojimi modlitbami a obetami, a tak nám pripravili túto duchovnu atmosféru, za ktorú sme týmto deťom nesmierne vďační. Chcela som sa podeliť s niektorými skúsenosťami s Pannou Máriou a sami uznáte, že to nebola náhoda, ale veľký zázrak, lebo robiť niečo z ničoho a v cudzom prostredí, kde som bola len pol roka, pre takúto akciu, bolo treba odvahu a tu som dostala, ale nebolo to zadarmo. Ale ako sa hovorí, čo nič nestojí, za nič nestojí. Každé dobro musí byť vykúpené, a tak som to aj ja cítila pri tomto stretnutí a som nesmierne vďačná Bohu, Nebeskej Matke a všetkým dobrým ľuďom, ktorí mi pomáhali pri tomto stretnutí a bolo ich veľa…Nech Božia láska odmení svojím požehnaním všetkým a účastníkom stretnutia prinesie svoje požehnanie a ovocie v ich životoch. Deo gracias.

sestra Margita Grobarčíková, DKL

[nggallery id=2]

Comments

comments